Category Archives: Interaktivt prosjekt

2015: Oslo domkirke: U(ng)TTRYKK

U(ng)ttrykk er et interaktivt kunstprosjekt som er gjennomført høsten 2015 (10 økter, 28.9 – 30.11). Prosjektet inngikk som et tilbud i Café Q i krypten i Oslo domkirke. Kaféen er åpen for ungdom hver mandag i skoleåret fra kl. 14 til … Continue reading

Posted in Interaktivt prosjekt | Tagged , | Comments Off on 2015: Oslo domkirke: U(ng)TTRYKK

Skøyen kirke 2011: ECCLESIA PÅ SKØYEN

ECCLESIA på Skøyen er nå avsluttet og kan sees i kirkerommet. Arbeidet er et eksperimentelt kunstprosjekt (kateketisk design) som inngår i konfirmasjonsundervisningen 2011 i Skøyen kirke i Oslo. Under ledelse av Grete Refsum skal konfirmantkandidatene lage et teppe ved enkel … Continue reading

Posted in Interaktivt prosjekt | Tagged | Comments Off on Skøyen kirke 2011: ECCLESIA PÅ SKØYEN

2009 Verksted på Vollen (Granavollen)

Dette prosjektet… Refsum, Grete & Ingunn Rimestad. 2009. Body Awareness and Liturgical Reform – Experiences from a Collaborative Workshop Held by a Dancer and a Visual Artist. Paper read at Religion and Politics of the Body, The Nordic Society for … Continue reading

Posted in Interaktivt prosjekt | Tagged , , | Comments Off on 2009 Verksted på Vollen (Granavollen)