Dissertation: Hovedfag

 • Forfatter: Grete Refsum
 • Tittel: Kors/Krusifiks: Kunsthistorisk oversikt over korsets/krusifiksets utvikling frem til reformasjonen og fremstillinger av kors/krusifiks for kirkelig bruk idag.
 • Grad: Hovedfag
 • Institusjon:  Statens Håndverks- og Kunstindustriskole
 • År: 1991
 • Nedlasting:
  • Del 1 [PDF] (67 MB)
  • Del 2 [PDF] (30 MB)
  • Del 3 [PDF] (89 MB)