Areopagos’ stevne 2012: JEG (我) – VI (我 们)

Grete Refsum var stevnekunstner på Areopagos’ sommerstevne 2012, 5. – 8. juli, Klækken (Ringerike, Norge). Stevnetema: Hva er da et menneske? (Salmenes bok kapittel 8, vers 5).

  • Et menneske har evnen til å tenke og reflektere; forestille seg noe; ønske og håpe; ha intensjoner og planlegge; handle symbolsk og rituelt; be og kontemplere.
  • Et menneske er spent mellom det å være seg selv alene med frihet og ansvar i eget liv, og det å være sammen i gruppe i fellesskap med andre (English).

Refsums bidrag var et interaktivt prosjekt der det ble laget bønnekuler av avispapir og bomullstråd, tittel: Jegvi, kinesisk: 我 (wo) 我 们 (women)

Intensjoner for bønnekulene skrevet av deltagerne i prosjektet.

Ferdige bønnekuler i bruk ved stevneavslutning lørdag kveld og liturgisk i gudstjenesten i Norderhov kirke.

Areopagos er en kristen stiftelse som arbeider for at kristen tro og praksis blir presentert troverdig for åndelig søkende mennesker i dag. De arbeider i Kina, Danmark og Norge.    

This entry was posted in Interaktivt prosjekt, Liturgisk bruk, Meditasjon/bønn. Bookmark the permalink.