2015: Oslo domkirke: U(ng)TTRYKK

U(ng)ttrykk er et interaktivt kunstprosjekt som er gjennomført høsten 2015 (10 økter, 28.9 – 30.11). Prosjektet inngikk som et tilbud i Café Q i krypten i Oslo domkirke. Kaféen er åpen for ungdom hver mandag i skoleåret fra kl. 14 til 18, og drives av ungdomspresten Morten Andreas Carlmark og frivillige. Målet er å gi skoleungdom et sted å ”henge” etter skoletid. Her tilbys et sted å være, litt mat og drikke og noen å snakke med.

Deltagernes eget avlagte tøy danner utgangspunkt for en skapende prosess ledet av Grete Refsum. Prosessen ble dokumentert fortløpende. Resultatet og erfaringene fra prosjektet ble presentert og diskutert i økt 10.

This entry was posted in Interaktivt prosjekt and tagged , . Bookmark the permalink.