2019 MF: MOURNING PROJECT

Trauma and Care Seminar, MF-Norwegian School of Theology, Religion and Society, Oslo, 11.-14. October 2019.

Handout

Article

Refsum, Grete. 2020. “Seraf. Eksempel på sorgarbeid gjennom egen kunstnerisk praksis”. St. Sunniva. Tidsskrift for feministisk teologi. Nr.1/2020, 36-46.

Gallery

This entry was posted in Presentasjon/Presentation. Bookmark the permalink.