2019 MF: MOURNING PROJECT

Trauma and Care Seminar
MF-Norwegian School of Theology, Religion and Society, Oslo
11.-14. October 2019
Presentation Mourning ProjectSeraf. Norsk versjon: Sorgprosjekt – Seraf
Refsum, Grete. 2020. “Seraf. Eksempel på sorgarbeid gjennom egen kunstnerisk praksis”.
St. Sunniva. Tidsskrift for feministisk teologi. Nr.1/2020, 36-46.
Kan kjøpes her

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.