Monthly Archives: October 2019

2019 MF: MOURNING PROJECT

Trauma and Care Seminar, MF-Norwegian School of Theology, Religion and Society, Oslo, 11.-14. October 2019. Handout Article Refsum, Grete. 2020. “Seraf. Eksempel på sorgarbeid gjennom egen kunstnerisk praksis”. St. Sunniva. Tidsskrift for feministisk teologi. Nr.1/2020, 36-46. Gallery

Posted in Presentasjon/Presentation | Comments Off on 2019 MF: MOURNING PROJECT