Monthly Archives: January 2006

2006 Oslo domkirke

Trefoldighetskirken, 50-års jubileum. 6 – Norske kirkeakademier 50 år 15. 10. 2006, Trefoldighetskirken, Oslo

Posted in Dans/Dance related, Liturgisk bruk | Tagged , , | Comments Off on 2006 Oslo domkirke