Author Archives: grete

MF: MOURNING PROJECT 2018-19

Trauma and Care Seminar MF-Norwegian School of Theology, Religion and Society, Oslo 11.-14. October 2019 Presentation Mourning Project – Seraf Sorgprosjekt – Seraf

Posted in Uncategorized | Comments Off on MF: MOURNING PROJECT 2018-19

Holmen kirke: VANDRING MOT PÅSKE 2018 og 2019

Mandagskvelder: kl. 20-21 stille kveld med meditasjon 2018: 5, 12 og 19 mars, hver gang introduksjon til Oppdelt kors 2019: 25.3, 1.4 og 8.4, presentasjon av Oppdelt kors første gang Holmen kirke i Asker. //gallery.refsum.no/#!album-49 Skulpturgruppen Oppdelt kors inngår. Arbeidet består av fem deler, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Holmen kirke: VANDRING MOT PÅSKE 2018 og 2019

2019 Rosenkransen

Presentasjon i Bærum tros- og livssynsforum (BTL) Sta. Mariakirken 19. mars 2019 (PDF)  

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2019 Rosenkransen

2018 Teglen, Spikkestad nye kirke

          Dialogpreken søndag 21. oktober: Oppdelt kors prost Ellen Martha Blaasvær og Grete Refsum

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2018 Teglen, Spikkestad nye kirke

Lier prosti: St. HALLVARDS- og PILEGRIMSDAGER 2018

Program Annonsering med kart: Påske & pasjon Folder: St Hallvard- og pilegrimsdager Gullhaug kirke: Teksttavler og I begynnelsen Søndag 13. mai, kl. 11: Gudstjeneste med dialogpreken mellom prest og kunstner Forberedelse til dialogpreken: Tekstark tirsdag 15. mai, kl. 19: Kulturkveld, Artist Talk Detalj teksttavler … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Lier prosti: St. HALLVARDS- og PILEGRIMSDAGER 2018