2012 Høybråten kirke: DEN TOMME GRAVEN

Den tomme graven er et  interaktivt, stedsspesifikt kunstprosjekt som gjennomføres i Høybråten kirke i faste- og påsketiden 2012. Prosjektet inngår i konfirmasjonsundervisningen. Det handler om at vi i fellesskap lager et symbol for påskens budskap.  Oppstart var lørdag 10. mars  med forelesning, samtale og gruppearbeid. Konfirmantene er delt i fire grupper som hver møter til én verkstedssamling. Konseptuelt materiale er Det nye testamentet og konfirmantenes medbragte nyheter fra aviser.  Materialet er aviser, papp og lim, se teksten i artikkel i menighetsbladet.

Den tomme graven ble flyttet til Stovner kirke 2. søndag i påsketiden, 15. april, og inngikk i konfirmantenes hip-hopgudstjeneste.  Tema for messen var “Oppstandelsens kraft”.  Den tomme graven inngikk i prekenen som konfirmantene hadde laget og fungerte også som bønnestasjon i gudstjenesten. Prosjektet ble deretter avsluttet: bønnelappene er tatt vare på, men selve graven er utslettet, materialet er lagt i en papircontainer for resirkulering.

This entry was posted in Interaktivt prosjekt, Liturgisk bruk. Bookmark the permalink.