Kors/krusifiks

Dette prosjektet…

Krusifiks fra Leikanger (1986)

Innkjøpt av Sagene menighet. Henger permanent i kirken.

Krusifiks fra Leikanger, Sagene kirke, Oslo (foto: Jiri Havran).

Feminint kors (1988)

Inspirert av stenkorset fra Gloppen, Nordfjord.

Feminint kors.

Den oppstandne

Krusifiks

Fragmenter (1988)

Krybben (1989)

Liggende kors (1991)

Stående kors

Oppreist kors (1991)

Kors på Aker Brygge

Ecclesia, Veltet kors og Kors med kjegle.