Kors/krusifiks

Dette prosjektet…

Krusifiks fra Leikanger (1986)

Innkjøpt av Sagene menighet. Henger permanent i kirken.

Krusifiks fra Leikanger, Sagene kirke, Oslo (foto: Jiri Havran).

Feminint kors (1988)

Inspirert av stenkorset fra Gloppen, Nordfjord.
Se: 2018 Teglen

Den oppstandne (1989)

Kors med mann (1989)

Fragmenter (1988)

Tilhører St. Sunniva skole, Oslo.

Julekrybbe (1989)

Innkjøpt av og brukes liturgisk i adventstiden av Skøyen kirke, Oslo.

Liggende kors (1990)

Stående kors (1990)

Tilhører Katarinahjemmet, Oslo til 2021.

Oppreist kors (1991)

Tilhører Mariaklosteret Tautra.

Skulptur 2003, Aker brygge (Oslo), Galleri Kjeldaas

Ecclesia, Veltet kors og Kors med kjegle.