2021 MOURNING PROJECT

MOURNING PROJECT is an artistic response to a personal loss. When the Norwegian visual artist Grete Refsum lost her husband of 43 years in late 2017, she used artistic tools to handle the situation, expressing how she felt. The outcome exemplifies in sculpture and photographic work what a grieving process can look like. The work offers insight into how personal lamentation can be met constructively by creative means.
Einladung/Invitation

The work consists of three sculptural objects titled: Seraf, Mourning Wall and Portal, and a photographic diary: 52 photos and 1 minute video taken every Sunday morning at 9 am, during the 3rd year of lamentation at Eastern Pier/Østre brygge, Brønnøya in Norway.
Description handout

ØSTRE BRYGGE/ EASTERN PIER
Eastern pier, every Sunday morning ca. 9 am, 1st December 2019-22nd November 2020.
The empty beach on which the deceased no longer stands.
Video stills from the beach on which I still stand, same place and time.

Gallery Opening
Gallery Finissage

Opening 30th September 2021: Gedenkstätte in der JVA, Wolfenbüttel (Tyskland)​_

Publicity
2021 Wolfenbutteler_Schaufenster
2021 Wolfenbutteler_Zeitung

Family contribution in 76. Befreiungstag, 2021, 11th April.

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2021 MOURNING PROJECT

2020 Bredtveit fengsel: SERAF

Kunstnerisk hendelse og verksted i fengselskapellet 28. og 30. september 2020, i samarbeid med dansekunstner Ingunn Rimestad.

Invitasjon fra fengselsprest Elisabet Kjetilstad etter presentasjonen av Mourning Project på MF i 2019, om å lage et tilpasset opplegg våren 2020, for samtalegruppen hun leder i fengselet.

Prosjektet ble avlyst i mars grunnet corona, men gjennomført om høsten.Dag 1: mandag 28.09, kl. 17.30-19, Bredtveit fengsel sett fra Rødtvedt T-banestasjon ved ankomst.

Dag 2: onsdag 30.09: kl. 12-15, Inngangen til Bredtveit fengsel ved ankomst.

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2020 Bredtveit fengsel: SERAF

2019 MF: MOURNING PROJECT

Trauma and Care Seminar
MF-Norwegian School of Theology, Religion and Society, Oslo
11.-14. October 2019
Presentation Mourning ProjectSeraf. Norsk versjon: Sorgprosjekt – Seraf
Refsum, Grete. 2020. “Seraf. Eksempel på sorgarbeid gjennom egen kunstnerisk praksis”.
St. Sunniva. Tidsskrift for feministisk teologi. Nr.1/2020, 36-46.
Kan kjøpes her

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2019 MF: MOURNING PROJECT

2019 Katolsk og ortodoks kirkeakademi våren

Foredraget
Kronikk av Grete Refsum, Også vi er kirken 27.04.2018: Gjenoppdag kristendommen

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2019 Katolsk og ortodoks kirkeakademi våren

2018-2020 Holmen kirke: VANDRING MOT PÅSKE

Vandring mot påske 2020 med Oppdelt krusifiks ble avlyst pga. corona.
Mandagskvelder: kl. 20-21 stille kveld med meditasjon
2018: 5, 12 og 19 mars, hver gang introduksjon til Oppdelt kors
2019: 25.3, 1.4 og 8.4, presentasjon av Oppdelt kors første gang
Holmen kirke i Asker.

//gallery.refsum.no/#!album-49
Skulpturgruppen Oppdelt kors inngår. Arbeidet består av fem deler, fire korsarmer og én midte, som settes sammen suksessivt. “Oppdelt kors” er en abstrahert, visuell refleksjon over pasjonshistorien. Hver korsarm er utført i svart ståltråd. Objektene har én side der skarpe pigger stikker ut. Når alle de fire korsarmene er stilt sammen, definerer de piggete sidene et sirkulært, indre rom der aggresjonen står uimotsagt. Kobbersylinderen bryter inn i tomrommet og etablerer en ny situasjon der det skarpe og drepende ikke lenger dominerer. Liturgisk forklaring på arket.
Fyldig forklaring på tilblivelsen av Oppdelt kors, se sidene 198-202.

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2018-2020 Holmen kirke: VANDRING MOT PÅSKE