MF: MOURNING PROJECT 2018-19

Trauma and Care Seminar
MF-Norwegian School of Theology, Religion and Society, Oslo
11.-14. October 2019
Presentation Mourning ProjectSeraf
Sorgprosjekt – Seraf

Posted in Uncategorized | Comments Off on MF: MOURNING PROJECT 2018-19

Katolsk og ortodoks kirkeakademi våren 2019

Foredraget
Kronikk av Grete Refsum, Også vi er kirken 27.04.2018: Gjenoppdag kristendommen

Posted in Uncategorized | Comments Off on Katolsk og ortodoks kirkeakademi våren 2019

Holmen kirke: VANDRING MOT PÅSKE 2018 og 2019

Mandagskvelder: kl. 20-21 stille kveld med meditasjon
2018: 5, 12 og 19 mars, hver gang introduksjon til Oppdelt kors
2019: 25.3, 1.4 og 8.4, presentasjon av Oppdelt kors første gang
Holmen kirke i Asker.

//gallery.refsum.no/#!album-49
Skulpturgruppen Oppdelt kors inngår. Arbeidet består av fem deler, fire korsarmer og én midte, som settes sammen suksessivt. “Oppdelt kors” er en abstrahert, visuell refleksjon over pasjonshistorien. Hver korsarm er utført i svart ståltråd. Objektene har én side der skarpe pigger stikker ut. Når alle de fire korsarmene er stilt sammen, definerer de piggete sidene et sirkulært, indre rom der aggresjonen står uimotsagt. Kobbersylinderen bryter inn i tomrommet og etablerer en ny situasjon der det skarpe og drepende ikke lenger dominerer. Liturgisk forklaring på arket.
Fyldig forklaring på tilblivelsen av Oppdelt kors, se sidene 198-202.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Holmen kirke: VANDRING MOT PÅSKE 2018 og 2019

2019 Rosenkransen

Presentasjon i Bærum tros- og livssynsforum (BTL) Sta. Mariakirken 19. mars 2019 (PDF)Kunming Rosary Series 
En serie på fire hengende rosenkranser utført i Kunming, Yunnan (Kina) under et Artist in Residence opphold i 2009. Arbeidet er laget av yogurtbeger med tilhørende sugerør i plast, og diverse materialer som markerer stasjonene og gir assosiasjoner til stasjonens innhold. Fra venstre sees den glederike, lysets, den smertefulle og herlighetsfylte rosenkrans.
Hver rosenkrans karakteriseres ved det første elementet: fra venstre en rangle (glede og Jesu barndom), en fruktsten (liv og virke), korset (pasjonshistorien) og Chi, (X) for gresk Christos, oppstandelsestegnet.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2019 Rosenkransen

2018 Teglen, Spikkestad nye kirke

 

 

 

 

 

Dialogpreken søndag 21. oktober: Oppdelt kors
prost Ellen Martha Blaasvær og Grete Refsum

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2018 Teglen, Spikkestad nye kirke