2015-18 Kampen kirke: HVILEROM – verksted for moderne spiritualitet

Hvilerom er et eksperimentelt kunst-teologisk prosjekt som ble arrangert tre år på rad i
Kampen kirke i fastetiden. Prosjektet er inspirert av den britiske forfatteren og meditasjonslæreren William Bloom. I følge ham har alle religioner tre felles hovedkomponenter: tilkobling til det hellige, refleksjon over livet og tjeneste for andre. Det er i forholdet til erfaringen av det hellige, eller det spirituelle, at han ser en særlig utfordring i vår tid.

En prest, en bildekunstner og en sanger stilte spørsmålet: Hva trenger vi for å næres religiøst i våre liv i dag? Fordi mange har for mye å gjøre og plages av tidspress og forpliktelser, landet vi begrepet hvile (Matt 11, 28-30). Vi ønsket å tilrettelegge for at hele mennesket, kroppslig, tenkende og sansende kunne få være tilstede i kirkerommet, finne ro i seg selv og falle på plass. Med ord, sang og kunst ville vi skape et verksted for spiritualitet som kunne gi mulighet for nye erkjennelsesveier til det vi kan erfare som hellig, livets mysterier eller undring.

Vi formet et teppe gjennom enkle bindinger av gamle tekstiler. Formen er enda åpen. Resultatet kan bli et underlag for fremtidig samvær. Noe en kan sitte på, hvile i.

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett.

Matt 11, 28-30

2015 Hvilerom: Bønn – ord – sang

Kampen kirke inviterte til Hvilerom torsdager i fastetiden kl 18-20, 19. februar til 26. mars 2015. I Hvilerom eksperimenterte en prest, sanger og billedkunstner med:

  • Bønn: vi lager et teppe, ta gjerne med filler/klær som skal kastes. Ansvarlig: Grete Refsum, billedkunstner.
  • Ord: vi deler tekster, ta gjerne med en tekst som betyr noe for deg. Ansvarlig: Anne Cathrine Owe, prest.
  • Sang: vi lytter til toner og klang, ta gjerne med en sang du vil dele. Ansvarlig: Hege Høisæter, sanger.

2016 Hvilerom

Hvilerom er et eksperimentelt kunstteologisk prosjekt. Kirkelig kunst har tradisjonelt vært illustrerende. Men når teologi og liturgi endres, forandres uttrykket. Samtidskunsten benytter seg av andre virkemidler og uttrykksformer enn tidligere tiders.  I Hvilerom leses tekster og det øves inn sanger, samtidig som det lages et teppe på gulvet – et underlag for samværet. Deltagerne inviteres til å bidra med tekster, sanger og materialer. Teppet blir til av sammenføyningene og materialvalget de besøkende gjør. Slik speiles våre liv og Kirken. Prosjektet startet i fastetiden 2015 og fortsettes i årets fastetid.

Hvordan ble Hvilerom I og II? Vi har sittet sammen på gulvet foran koret og knyttet en teppestruktur av gamle tekstiler, vi har pratet sammen over en kopp te bak i kirkeskipet. Det første året lyttet vi til sangeren som øvet inn sitt repertoar, men gradvis tonet musikken ut. Det andre året ble det mer stillhet, en og annen salme som noen ønsket å synge, noen korte opplesninger av tekst, men mest lavmælt samvær, ikke privat, men personlig om tanker og tro. Hvilerom tillater de besøkende å oppleve hverdags- og ettermiddagsstillheten i kirkerommet, lytte til lydene og eventuelt gå i dialog med dem. Gjennom sin tilstedeværelse er de selv med å lage lydbildet.

Det å være sammen om å lage noe konkret, som et teppe, skaper en spesiell atmosfære. En kan
veksle mellom dialog med andre og konsentrasjon om å bruke hendene. Teknikken er enkel og alle over 5 år kan være med å binde knuter. I teppet kan mennesker, som normalt ikke treffes og snakker sammen, møtes – som på en reise der en sitter ved siden av hverandre og kommer i
snakk. Dette kan gi uventede og overraskende utvekslinger av erfaring og tanker.

2017 Hvilerom

Teppet som er knyttet i fellesskap, ble ferdigstilt i fastetiden 2017 i Kampen kirke onsdagene 8., 15., 22. og 29. mars 2017 kl kl. 18-20.

2018 Hvilerom avslutning

Prosjekter Hvilerom ble avsluttet Kristi himmelfartsdag 10. mai 2018, kl. 12 under kirkevandringen mellom Grønland, Kampen og Vålerenga kirker.

Hvilerom kan betraktes som et kateketisk prosjekt for formidling av kristen spiritualitet. Hensikten med arrangementet har vært å tilrettelegge for at «tro kan finne sted» og gi rom for spirituell erfaring. Hvilerom etablerer en særegen arena der arrangørene og de besøkende sammen kan utforske og oppleve fellesskap i kirkerommet på en annen måte enn i en gudstjeneste.

This entry was posted in Interaktivt prosjekt, Meditasjon/bønn. Bookmark the permalink.