Monthly Archives: March 2019

2019 Katolsk og ortodoks kirkeakademi

Posted in Presentasjon/Presentation, Tekst/Article | Comments Off on 2019 Katolsk og ortodoks kirkeakademi

2018-2020 Holmen kirke: VANDRING MOT PÅSKE

Vandring mot påske 2020 Holmen kirke i Asker. Oppdelt krusifiks ble avlyst pga. corona. Skulpturgruppen Oppdelt kors inngår. Arbeidet består av fem deler, fire korsarmer og én midte, som settes sammen suksessivt. “Oppdelt kors” er en abstrahert, visuell refleksjon over pasjonshistorien. … Continue reading

Posted in Kors/Cross - Krusifiks/Crucifics, Liturgisk bruk | Comments Off on 2018-2020 Holmen kirke: VANDRING MOT PÅSKE

2019 Rosenkransen

Presentasjon i Bærum tros- og livssynsforum (BTL) Sta. Mariakirken 19. mars 2019 (PDF)  

Posted in Presentasjon/Presentation | Comments Off on 2019 Rosenkransen