2022 Kunst rett Vest

Fellesutstilling

Fossekleiva kultursenter 8.-25. september 2022
Vist arbeid: Østre brygge hver søndag morgen 2020 (del 1: 52 foto à 3 s; varighet 2 min 36 s).

Arbeidet inngår i Sorgprosjekt/Mourning project utført i perioden 2018-2021 etter tap av ektefelle. Det viser hvordan en sorgprosess kan bearbeides og utviklingen fra forvirring til klarhet – og overgangen til en ny fase i livet.

Utgangspunktet var at min ektefelle og jeg hadde for vane å gå til Østre brygge (Brønnøya i Asker) søndag morgen før frokost. Han sto på kanten av en brygge og gjorde qi gong, mens jeg sto på stranden og praktiserte tai chi. Etter hans død ble stranden et vanskelig sted å nærme seg, spesielt bryggen der han ikke lenger står. For å ta stranden tilbake og beskytte meg, begynte jeg å ta bilder med mobilen. Gradvis vokste idéen om å følge årets gang i bilder for å gjøre tiden konkret og fastholde den. Jeg bestemte meg for å fotografere bryggen og i tillegg dokumentere mitt eget ståsted på stranden med bevegelige bilder, video – for jeg lever.

Åpent atelier

Velhusveien 11, Brønnøya, 17.-18. september 2022
Vist arbeid: Østre brygge hver søndag morgen 2020 (del 2: 52 videoklipp à 50-60 s; varighet 50 min).

This entry was posted in Utstilling. Bookmark the permalink.