2023 Sjåstad Kirke, Lier

Sinnsrogudstjeneste, 11. juni, kl. 18
Festen for Kristi legeme og blod/Corpus Christi
Presentasjon

Troens mysterium (foto: Hallvard Haugerud)
Troens mysterium, profil (foto: Hallvard Haugerud)

This entry was posted in Liturgisk bruk, Presentasjon/Presentation. Bookmark the permalink.