Skøyen kirke (Oslo)

Flere kunstprosjekter har vært gjennomført i Skøyen kirke i Oslo. I 2023 er det foretatt en restaurering av julekrybben og Evolusjon.

Julekrybbe etter Markusevangeliet (1989) er et kateketisk og liturgisk verk i to deler, se tekstark. Krybben ble innkjøpt av Skøyen menighet i 2006 og har deretter vært i årlig bruk. Den installeres 1. søndag i advent, krybbeformen sentralt og kulen nordøst i kirkerommet. Hver søndag i adventstiden flyttes kuleformen nærmere krybben, inntil den daler ned i krybbegropen på julaften.

Evolusjon – 10 kuleformer som speiler skapelse og kulturutvikling
Arbeidet ble laget i perioden 2001-03 og utstilt første gang høsten 2003 i Skårer kunstforening
Deretter i 2005 i Arendal kunstforening, da som del av danseforestilling.
Arbeidet ble innkjøpt av Skøyen menighet i 2007 og er permanent installert i barnekapellet.

Kunstnerpresentasjon / artist talk 8. februar 2024


Perle (2006) er et bestillingsverk til bruk i katekesen for barn og unge.
Den ligger nå på alteret.

Ora pro Nobis/ Be for oss (2009) er et bønnebånd med 100 kulKunstnerpresentasjon / artist talker, ca. 6 cm i diameter, laget av sammenkrøllede avissider med dårlige nyheter. Objektet inngikk i en workshop med 11-åringer fra Ullern, Vinderen og Skøyen menigheter, som ble gjennomført 1. søndag i advent 2009. Barna laget hver sin bønnekule av avispapir med en dårlig nyhet. Ora pro Nobis ble brukt liturgisk i kombinasjon med barnas bønnekuler og julekrybben i en lysmesse 4. søndag i advent samme år.

Ecclesia på Skøyen (2012)
Arbeidet var en del av konfirmasjonsundervisningen i 2012. Utgangspunktet var en enkel vev med lange renningstråder som hver representerte en konfirmantkandidat. For hvert oppmøte skulle det knyttes en tverrforbindelse til nabotrådene. Dersom en ikke møtte opp, ble det ingen sammenknytning, men et hull i veven. Dette skulle illustrere at kirken består av mennesker, uten oppmøte, ingen kirke. Heldigvis ble det etterhvert en svær og flott vev som hang i nordre sideskip.

Foredrag 2010Kateketisk design. ”Vi deler” – gode verktøy i grønn trosopplæringGrønn trosopplæring. IKO-Kirkelig pedagogisk senter. Slides [pdf].

Artikkel 2009Ora pro nobis 2009: Development of Western Meditative Traditions through For

Bokbidrag: Refsum, Grete. 2005. Prayerballs. Art Objects for Prayer and Meditation in the Dialogue between Christianity and Zen-Buddhism. In Architecture, Aesth/Ethics and Religion, edited by S. Bergmann. Frankfurt am Main and London: IKO – Verlag für Interkulturelle Kommunikation. [PDF]