Prosjekter i Skøyen kirke

Fire prosjekter har vært gjennomført i Skøyen kirke i Oslo.

Julekrybbe etter Markusevangeliet (1989) er en kateketisk og liturgisk skulptur i to deler, som har vært i bruk i Skøyen kirke fra adventstiden 2006 og hvert år siden. Krybben og kulen henges opp 1. søndag i advent langt fra hverandre i kirkerommet. Hver søndag i adventstiden  nærmer de seg hverandre inntil kulen daler ned i krybben julaften.

Perle (2006) er et bestillingsverk til bruk i katekesen for barn ca. 10 år gamle.

Ora pro Nobis/ Be for oss  (2009) er et arbeid som problematiserer bønn. Det ble brukt i 2009 under LysVåken-festivalen, et trosopplæringsprosjekt for 11-åringer i Ullern, Vinderen og Skøyen menighet, 1. søndag i advent. Barna laget også hver sin bønnekule av fuktet avispapir med en dårlig nyhet. Ora pro Nobis ble brukt liturgisk i kombinasjon med barnas bønnekuler og julekrybben i en lysmesse 4. søndag i advent.

Foredrag 2010Kateketisk design. ”Vi deler” – gode verktøy i grønn trosopplæringGrønn trosopplæring. IKO-Kirkelig pedagogisk senter. Slides [pdf].

Artikkel 2009Ora pro nobis 2009: Development of Western Meditative Traditions through Form

Ecclesia på Skøyen.

Bokbidrag: Refsum, Grete. 2005. Prayerballs. Art Objects for Prayer and Meditation in the Dialogue between Christianity and Zen-Buddhism. In Architecture, Aesth/Ethics and Religion, edited by S. Bergmann. Frankfurt am Main and London: IKO – Verlag für Interkulturelle Kommunikation. [PDF]