Monthly Archives: February 2006

2006 Menighetsfakultetet, Oslo

Kontemporær utsmykning av kapellet, 6 mnd

Posted in Utsmykning/ Embellishment, Utstilling | Comments Off on 2006 Menighetsfakultetet, Oslo