Monthly Archives: September 2008

2008 Himmel og hav, Solbakken

Utsmykning av Stille rom, Solbakken bo og behandlingssenter, Bærum.

Posted in Utsmykning/ Embellishment | Comments Off on 2008 Himmel og hav, Solbakken