Monthly Archives: October 2018

2018 Teglen, Spikkestad nye kirke

Dialogpreken søndag 21. oktober: Oppdelt kors. Prost Ellen Martha Blaasvær og Grete Refsum.

Posted in Liturgisk bruk | Comments Off on 2018 Teglen, Spikkestad nye kirke