2018 Tidsvitne/Zeitzeuge

Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel, Neugestaltung
Parafrase modellert etter fotografi av originalt relieff modellert av Wilfred Kristian Jensenius høsten 1945. Relieffet fremstiller situasjonen i hans celle i Wolfenbüttel fangeleir. Den stående og den sittende personen overlevet, mannen i sengen er døende av tuberkulose. Hvem som er hvem vites ikke, men arbeidet ble gitt i gave til den overlevende medfangen. Innkjøpt av museet 2017.
Intervju som tidsvitne i forbindelse med arbeidet 2018.

This entry was posted in Utsmykning/ Embellishment. Bookmark the permalink.