2022 Frogner menighet: GULLAUG kirke, Lierstranda

Overtakelse av teksttavler 9. mars 2022
Støttet av Marie Andresens legat
2022 Plakat åpning kunstkirken
2022 Brosjyre Grete Refsum Gullaug kirke

2018 Lier prosti: St. HALLVARDS- og PILEGRIMSDAGER

Program
Annonsering med kart: Påske & pasjon
Folder: St Hallvard- og pilegrimsdager

Gullhaug kirkeTeksttavler og I begynnelsen
Søndag 13. mai, kl. 11: Gudstjeneste med dialogpreken mellom prest og kunstner
Forberedelse til dialogpreken: Tekstark
tirsdag 15. mai, kl. 19: Kulturkveld, Artist Talk
2018 Detalj teksttavler (Foto: Jiri Havran)

Frogner kirke: Oppdelt krusifiks
søndag 20. mai, (1. pinsedag) kl.11: Høymesse, dialogpreken/presentasjon av Oppdelt krusifiks
ved prost Ellen Martha Blaasvær og kunstner
Utførlig dokumentasjon og drøfting av kors- og krusifiksarbeidet: sidene 186-219 her
Forberedelse til dialogpreken: Tekstark

Tranby kirkegård
mandag 21. mai, (2. pinsedag), start kl.10: Vandring fra Frogner kirke til Tranby
Pilegrimsmesse på Tranby kirkegård kl. 13: to objekter vises: Troens mysterium og Feminint kors 
Skapelse (2000) Tranby kirkegård.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.