2018-2020 Holmen kirke: VANDRING MOT PÅSKE

Vandring mot påske 2020 med Oppdelt krusifiks ble avlyst pga. corona.
Mandagskvelder: kl. 20-21 stille kveld med meditasjon
2018: 5, 12 og 19 mars, hver gang introduksjon til Oppdelt kors
2019: 25.3, 1.4 og 8.4, presentasjon av Oppdelt kors første gang
Holmen kirke i Asker.

//gallery.refsum.no/#!album-49
Skulpturgruppen Oppdelt kors inngår. Arbeidet består av fem deler, fire korsarmer og én midte, som settes sammen suksessivt. “Oppdelt kors” er en abstrahert, visuell refleksjon over pasjonshistorien. Hver korsarm er utført i svart ståltråd. Objektene har én side der skarpe pigger stikker ut. Når alle de fire korsarmene er stilt sammen, definerer de piggete sidene et sirkulært, indre rom der aggresjonen står uimotsagt. Kobbersylinderen bryter inn i tomrommet og etablerer en ny situasjon der det skarpe og drepende ikke lenger dominerer. Liturgisk forklaring på arket.
Fyldig forklaring på tilblivelsen av Oppdelt kors, se sidene 198-202.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.