2019 Rosenkransen

Presentasjon i Bærum tros- og livssynsforum (BTL) Sta. Mariakirken 19. mars 2019 (PDF)

 

This entry was posted in Presentasjon/Presentation. Bookmark the permalink.