Author Archives: grete

2019 MF: MOURNING PROJECT

Trauma and Care Seminar, MF-Norwegian School of Theology, Religion and Society, Oslo, 11.-14. October 2019. Handout Article Refsum, Grete. 2020. “Seraf. Eksempel på sorgarbeid gjennom egen kunstnerisk praksis”. St. Sunniva. Tidsskrift for feministisk teologi. Nr.1/2020, 36-46. Gallery

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2019 MF: MOURNING PROJECT

2018-2020 Holmen kirke: VANDRING MOT PÅSKE

Vandring mot påske 2020 Holmen kirke i Asker. Oppdelt krusifiks ble avlyst pga. corona. Mandagskvelder: kl. 20-21 stille kveld med meditasjon 2018: 5, 12 og 19 mars, hver gang introduksjon til Oppdelt kors 2019: 25.3, 1.4 og 8.4, presentasjon av Oppdelt kors første … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2018-2020 Holmen kirke: VANDRING MOT PÅSKE

2019 Rosenkransen

Presentasjon i Bærum tros- og livssynsforum (BTL) Sta. Mariakirken 19. mars 2019 (PDF)  

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2019 Rosenkransen

2018 Teglen, Spikkestad nye kirke

Dialogpreken søndag 21. oktober: Oppdelt kors. Prost Ellen Martha Blaasvær og Grete Refsum.

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2018 Teglen, Spikkestad nye kirke

2018 Lier prosti: St. HALLVARDS- og PILEGRIMSDAGER

ProgramFolder: St Hallvard- og pilegrimsdager Frogner kirke Oppdelt krusifiks Søndag 20. mai, (1. pinsedag) kl.11: Høymesse, dialogpreken/presentasjon av Oppdelt krusifiks. Prost Ellen Martha Blaasvær og kunstnerUtførlig dokumentasjon og drøfting av kors- og krusifiksarbeidet: sidene 186-219 herForberedelse til dialogpreken: Tekstark Gullhaug kirke Søndag 13. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2018 Lier prosti: St. HALLVARDS- og PILEGRIMSDAGER