2010-11 Binde sammen / Binding Together II

Det nye kirkeåret har startet (1. søndag i advent, 28. november) og prosjektet Binde sammen går nå over i en ny fase av styrt avslutning. Arbeidet vil bli avsluttet til Fastetiden.

1. desember ble det arrangert en klippedugnad i samarbeid med Amnesty International. Fra nå av vil deltagelsen bare skje med ferdigklippede emner. Dette grepet er tatt for å sikre at uttrykket i veven er verdig gjennom advents- og juletiden.

/

The New Ecclesiastical Year has begun (1. Sunday of Advent, 28. November) and the project Binding Together now enters a new phase of directed termination. The work will be concluded by Lent.

1. December a “Dugnad” (a collaborative work) of cutting fabric was organized with the Cathedral and Amnesty International. From now on, contributions will be by precut units only. This m0ve is made to secure the dignity of the expression of the loom throughout the period of Advent and Christmas.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.