2010-11: Binde sammen / Binding Together

Binde sammen var et interaktivt kunstprosjekt laget i solidaritet med Amnesty’s arbeid. Alle som ville være med, var velkomne til å delta. Prosjektet  startet ved åpningen av Oslo domkirke etter langvarig restauering, 18. april 2010, og ble avsluttet før fasten 2011.

2010

Arbeidet startet med innsamling av brukt tøy hos Fretex i Oslo. Vi klippet så opp noen plagg til strimler og la opp en løs renning i 4,5 m bredde, som til en vev, støttet opp av et kraftig stativ. Planen var at besøkende i kirken skulle knytte videre. Det var lagt frem informasjon, materiale, sakser og matter til å sitte på.

Informasjonsark: norsk / English
Lysark til presentasjon, april 2010


Da det nye kirkeåret startet (1. søndag i advent, 28. november) var teppet vokst til 6 m i lengde. Herfra gikk prosjektet Binde sammen over i en ny fase av styrt avslutning. Arbeidet ble planlagt avsluttet til fastetiden i februar. 1. desember ble det arrangert en klippedugnad i samarbeid med Amnesty International. Fra da skjedde deltagelsen ved bruk av ferdigklippede tøystrimler. Dette grepet ble tatt for å sikre at uttrykket i veven skulle være rimelig kontrollert og verdig gjennom advents- og juletiden.


På nyåret ble domkirken okkupert av flyktninger og måtte stenge. Det er sagt at kirke-okkupantene hver dag holdt rådsmøte foran teppet. Ingenting ble skadet eller ødelagt, men prosjektet ble dermed avsluttet før tiden.

Del 3

Prosjektet Binde sammen i Oslo domkirke ble avsluttet i 17. februar 2011 under et møte for årets konfirmanter. Representanter fra Amnesty International deltok. Konfirmantene knyttet de siste knutene og var med og senket teppet; de transporterte det frem til skipet og pakket det sammen, for så å legge det i sakristiet. Veven, eller teppet, ble er nå gitt til Oslo domkirke. Planen var at konfirmantgruppen skulle ta det med seg som en gave til en moské i New York, på sin konfirmantreise i mars. Intensjonen var at teppet både konkret og symbolsk skulle danne et underlag for inter-religiøs dialog.

New York

Binding Together ble fredag 24. mars 2011 overlevert til organisasjonen ASMA (American Society of Muslim Advancement) New York City (NYC) av Oslo domkirkes konfirmanter som fikk rollen å være Amnestyambassadører. Teppet ble ca. 4.5 x 8 m, eller ca. 40 m2. Kanskje består det av mer enn 300.000 knuter.

Binding Together was used Friday, September 9th, 2011, at ASMA, when 300 people of all faiths came together for a night of remembrance, ASMA Newsletter.

From Norway to New York- Christian Teenagers from Oslo Cathedral, present ASMA with a rug symbolizing the interconnectedness amongst all humanity. The rug was made in the Cathedral by ordinary Norwegians who brought their own shreds of fabric to knot them together. This impressive rug measuring 21 feet and 220 pounds was gifted to ASMA for its commitment to interfaith relations.

ASMA- Events
This entry was posted in Interaktivt prosjekt, Liturgisk bruk. Bookmark the permalink.