Katolsk og ortodoks kirkeakademi våren 2019

Posted in Uncategorized | Comments Off on Katolsk og ortodoks kirkeakademi våren 2019

2018 Teglen, Spikkestad nye kirke

 

 

 

 

 

Dialogpreken søndag 21. oktober: Oppdelt kors
prost Ellen Martha Blaasvær og Grete Refsum

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2018 Teglen, Spikkestad nye kirke

Lier prosti: St. HALLVARDS- og PILEGRIMSDAGER 2018

Program
Annonsering med kart: Påske & pasjon
Folder: St Hallvard- og pilegrimsdager

Gullhaug kirkeTeksttavler og I begynnelsen
søndag 13. mai, kl. 11: Gudstjeneste med dialogpreken mellom prest og kunstner
Forberedelse til dialogpreken: Tekstark
tirsdag 15. mai, kl. 19: Kulturkveld, Artist Talk

Frogner kirke: Oppdelt krusifiks
søndag 20. mai, (1. pinsedag) kl.11: Høymesse, dialogpreken/presentasjon av Oppdelt krusifiks
ved prost Ellen Martha Blaasvær og kunstner
Utførlig dokumentasjon og drøfting av kors- og krusifiksarbeidet: sidene 186-219 her
Forberedelse til dialogpreken: Tekstark

Tranby kirkegård
mandag 21. mai, (2. pinsedag), start kl.10: Vandring fra Frogner kirke til Tranby
Pilegrimsmesse på Tranby kirkegård kl. 13: to objekter vises: Troens mysterium og Feminint kors   

Posted in Uncategorized | Comments Off on Lier prosti: St. HALLVARDS- og PILEGRIMSDAGER 2018

Kampen kirke: HVILEROM 2015-18

Hvilerom – verksted for moderne spiritualitet
Prosjekt Hvilerom avsluttes Kristi himmelfartsdag 10. mai 2018, kl. 12 under kirkevandringen mellom Grønland, Kampen og Vålerenga kirker, se Hvilerom på vandringen
Tekst: 2018 Hvilerom avslutning

Teppet som er knyttet i fellesskap, ble ferdigstilt i fastetiden 2017.
Sted: Kampen kirke  (Oslo)
Dato: onsdag 8. 15. 22. og 29. mars
Tid: kl. 18-20
Arrangementet er gratis og åpent for alle, velkommen!
Les mer: Hvilerom 2017

//gallery.refsum.no/#!album-47Hvilerom

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kampen kirke: HVILEROM 2015-18

Holmen kirke: VANDRING MOT PÅSKE 2018

Mandag 5, 12 og 19 mars kl. 20-21 stille kveld med meditasjon,
Holmen kirke i Asker.

//gallery.refsum.no/#!album-49
Skulpturgruppen Oppdelt kors inngår. Arbeidet består av fem deler, fire korsarmer og én midte, som settes sammen suksessivt. “Oppdelt kors” er en abstrahert, visuell refleksjon over pasjonshistorien. Hver korsarm er utført i svart ståltråd. Objektene har én side der skarpe pigger stikker ut. Når alle de fire korsarmene er stilt sammen, definerer de piggete sidene et sirkulært, indre rom der aggresjonen står uimotsagt. Kobbersylinderen bryter inn i tomrommet og etablerer en ny situasjon der det skarpe og drepende ikke lenger dominerer. Liturgisk forklaring på arket.
Fyldig forklaring på tilblivelsen av Oppdelt kors, se sidene 198-202.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Holmen kirke: VANDRING MOT PÅSKE 2018