Lier prosti: St. HALLVARDS- og PILEGRIMSDAGER 2018

Gullhaug kirkeTeksttavler og I begynnelsen
søndag 13. mai, gudstjeneste med fokus på teksttavlene
tirsdag 15. mai, kulturkveld, artist’s talk kl. 19

Frogner kirke
: Oppdelt krusifiks
søndag 20. mai, (1. pinsedag) høymesse, dialogpreken
ved prost Ellen Martha Blaasvær og kunstner
mandag 21. mai, (2. pinsedag) vandring fra Frogner kirke til Tranby kirke

Posted in Uncategorized | Comments Off on Lier prosti: St. HALLVARDS- og PILEGRIMSDAGER 2018

Holmen kirke: VANDRING MOT PÅSKE 2018

Mandag 5, 12 og 19 mars kl. 20-21 stille kveld med meditasjon,
Holmen kirke i Asker.

//gallery.refsum.no/#!album-49
Skulpturgruppen Oppdelt kors inngår. Arbeidet består av fem deler, fire korsarmer og én midte, som settes sammen suksessivt. “Oppdelt kors” er en abstrahert, visuell refleksjon over pasjonshistorien. Hver korsarm er utført i svart ståltråd. Objektene har én side der skarpe pigger stikker ut. Når alle de fire korsarmene er stilt sammen, definerer de piggete sidene et sirkulært, indre rom der aggresjonen står uimotsagt. Kobbersylinderen bryter inn i tomrommet og etablerer en ny situasjon der det skarpe og drepende ikke lenger dominerer. Liturgisk forklaring på arket.
Fyldig forklaring på tilblivelsen av Oppdelt kors, se sidene 198-202.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Holmen kirke: VANDRING MOT PÅSKE 2018

2018 Tidsvitne/Zeitzeuge

Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel, Neugestaltung
Parafrase modellert etter fotografi av originalt relieff modellert av Wilfred Kristian Jensenius høsten 1940. Relieffet fremstiller situasjonen i hans celle i Wolfenbüttel fangeleir. Den stående og den sittende personen overlevet, mannen i sengen er døende av tuberkulose. Hvem som er hvem vites ikke, men arbeidet ble gitt i gave til den overlevende medfangen. Innkjøpt av museet 2017.
Intervju som tidsvitne i forbindelse med arbeidet 2018.

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2018 Tidsvitne/Zeitzeuge

2017 Østlandsutstillingen

Kollektivutstilling i forbindelse med 500-års jubileet for Reformasjonen
Kunstnere fra Norge, Danmark og Tyskland
Se de norske bidragene: Østlandsutstillingen/BBK Schleswig-Holstein

“…mit eigenen Augen zu sehen” Freiheit der Gedanken
Kiel: 20.3-16.4; plakat: mit eigenen Augen zu sehen

“…Å se med egne øyne”; Tankenes frihet
Oslo, Drammen, Sarpsborg: ulike åpningstider, se plakat: Å se med egne øyne
Bøler kirke 18.06-20.08

Vessel_and_scroll

Eget bidrag:

I begynnelsen
var ordet /
In the Beginning was the Word

To deler:
krukke og rull / vessel and scroll

H: ca. 42 cm

Materialer:
ståltråd, sten, glass

Tekstene / texts
Genesis 1, 1-3; 27
Johannes 1, 1-5

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2017 Østlandsutstillingen

Kampen kirke: HVILEROM 2015-18

Hvilerom – verksted for moderne spiritualitet
Prosjektet avsluttes Kristi himmelfartsdag 10. mai 2018 Hvilerom på vandringen

Teppet som er knyttet i fellesskap, ble ferdigstilt i fastetiden 2017.
Sted: Kampen kirke  (Oslo)
Dato: onsdag 8. 15. 22. og 29. mars
Tid: kl. 18-20
Arrangementet er gratis og åpent for alle, velkommen!
Les mer: Hvilerom 2017

//gallery.refsum.no/#!album-47

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kampen kirke: HVILEROM 2015-18