2019 Katolsk og ortodoks kirkeakademi våren

Foredraget
Kronikk av Grete Refsum, Også vi er kirken 27.04.2018: Gjenoppdag kristendommen

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2019 Katolsk og ortodoks kirkeakademi våren

2018-2020 Holmen kirke: VANDRING MOT PÅSKE

Vandring mot påske 2020 med Oppdelt krusifiks ble avlyst pga. corona.
Mandagskvelder: kl. 20-21 stille kveld med meditasjon
2018: 5, 12 og 19 mars, hver gang introduksjon til Oppdelt kors
2019: 25.3, 1.4 og 8.4, presentasjon av Oppdelt kors første gang
Holmen kirke i Asker.

//gallery.refsum.no/#!album-49
Skulpturgruppen Oppdelt kors inngår. Arbeidet består av fem deler, fire korsarmer og én midte, som settes sammen suksessivt. “Oppdelt kors” er en abstrahert, visuell refleksjon over pasjonshistorien. Hver korsarm er utført i svart ståltråd. Objektene har én side der skarpe pigger stikker ut. Når alle de fire korsarmene er stilt sammen, definerer de piggete sidene et sirkulært, indre rom der aggresjonen står uimotsagt. Kobbersylinderen bryter inn i tomrommet og etablerer en ny situasjon der det skarpe og drepende ikke lenger dominerer. Liturgisk forklaring på arket.
Fyldig forklaring på tilblivelsen av Oppdelt kors, se sidene 198-202.

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2018-2020 Holmen kirke: VANDRING MOT PÅSKE

2019 Rosenkransen

Presentasjon i Bærum tros- og livssynsforum (BTL) Sta. Mariakirken 19. mars 2019 (PDF)Kunming Rosary Series 
En serie på fire hengende rosenkranser utført i Kunming, Yunnan (Kina) under et Artist in Residence opphold i 2009. Arbeidet er laget av yogurtbeger med tilhørende sugerør i plast, og diverse materialer som markerer stasjonene og gir assosiasjoner til stasjonens innhold. Fra venstre sees den glederike, lysets, den smertefulle og herlighetsfylte rosenkrans.
Hver rosenkrans karakteriseres ved det første elementet: fra venstre en rangle (glede og Jesu barndom), en fruktsten (liv og virke), korset (pasjonshistorien) og Chi, (X) for gresk Christos, oppstandelsestegnet.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2019 Rosenkransen

2018 Teglen, Spikkestad nye kirke

 

 

 

 

 

Dialogpreken søndag 21. oktober: Oppdelt kors
prost Ellen Martha Blaasvær og Grete Refsum

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2018 Teglen, Spikkestad nye kirke

2022 Frogner menighet: GULLAUG kirke, Lierstranda

Overtakelse av teksttavler 9. mars 2022
Støttet av Marie Andresens legat
2022 Plakat åpning kunstkirken
2022 Brosjyre Grete Refsum Gullaug kirke

2018 Lier prosti: St. HALLVARDS- og PILEGRIMSDAGER

Program
Annonsering med kart: Påske & pasjon
Folder: St Hallvard- og pilegrimsdager

Gullhaug kirkeTeksttavler og I begynnelsen
Søndag 13. mai, kl. 11: Gudstjeneste med dialogpreken mellom prest og kunstner
Forberedelse til dialogpreken: Tekstark
tirsdag 15. mai, kl. 19: Kulturkveld, Artist Talk
2018 Detalj teksttavler (Foto: Jiri Havran)

Frogner kirke: Oppdelt krusifiks
søndag 20. mai, (1. pinsedag) kl.11: Høymesse, dialogpreken/presentasjon av Oppdelt krusifiks
ved prost Ellen Martha Blaasvær og kunstner
Utførlig dokumentasjon og drøfting av kors- og krusifiksarbeidet: sidene 186-219 her
Forberedelse til dialogpreken: Tekstark

Tranby kirkegård
mandag 21. mai, (2. pinsedag), start kl.10: Vandring fra Frogner kirke til Tranby
Pilegrimsmesse på Tranby kirkegård kl. 13: to objekter vises: Troens mysterium og Feminint kors 
Skapelse (2000) Tranby kirkegård.

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2022 Frogner menighet: GULLAUG kirke, Lierstranda