2019 MF: MOURNING PROJECT

Trauma and Care Seminar, MF-Norwegian School of Theology, Religion and Society, Oslo, 11.-14. October 2019.

Handout

Article

Refsum, Grete. 2020. “Seraf. Eksempel på sorgarbeid gjennom egen kunstnerisk praksis”. St. Sunniva. Tidsskrift for feministisk teologi. Nr.1/2020, 36-46.

Gallery

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2019 MF: MOURNING PROJECT

2019 Katolsk og ortodoks kirkeakademi

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2019 Katolsk og ortodoks kirkeakademi

2018-2020 Holmen kirke: VANDRING MOT PÅSKE

Vandring mot påske 2020 Holmen kirke i Asker. Oppdelt krusifiks ble avlyst pga. corona.

  • Mandagskvelder: kl. 20-21 stille kveld med meditasjon
  • 2018: 5, 12 og 19 mars, hver gang introduksjon til Oppdelt kors
  • 2019: 25.3, 1.4 og 8.4, presentasjon av Oppdelt kors første gang


Skulpturgruppen Oppdelt kors inngår. Arbeidet består av fem deler, fire korsarmer og én midte, som settes sammen suksessivt. “Oppdelt kors” er en abstrahert, visuell refleksjon over pasjonshistorien. Hver korsarm er utført i svart ståltråd. Objektene har én side der skarpe pigger stikker ut. Når alle de fire korsarmene er stilt sammen, definerer de piggete sidene et sirkulært, indre rom der aggresjonen står uimotsagt. Kobbersylinderen bryter inn i tomrommet og etablerer en ny situasjon der det skarpe og drepende ikke lenger dominerer. Liturgisk forklaring på arket.

Fyldig forklaring på tilblivelsen av Oppdelt kors, se sidene 198-202.

Galleri

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2018-2020 Holmen kirke: VANDRING MOT PÅSKE

2019 Rosenkransen

Presentasjon i Bærum tros- og livssynsforum (BTL) Sta. Mariakirken 19. mars 2019 (PDF)Kunming Rosary Series 
En serie på fire hengende rosenkranser utført i Kunming, Yunnan (Kina) under et Artist in Residence opphold i 2009. Arbeidet er laget av yogurtbeger med tilhørende sugerør i plast, og diverse materialer som markerer stasjonene og gir assosiasjoner til stasjonens innhold. Fra venstre sees den glederike, lysets, den smertefulle og herlighetsfylte rosenkrans.
Hver rosenkrans karakteriseres ved det første elementet: fra venstre en rangle (glede og Jesu barndom), en fruktsten (liv og virke), korset (pasjonshistorien) og Chi, (X) for gresk Christos, oppstandelsestegnet.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2019 Rosenkransen

2018 Teglen, Spikkestad nye kirke

Dialogpreken søndag 21. oktober: Oppdelt kors. Prost Ellen Martha Blaasvær og Grete Refsum.

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2018 Teglen, Spikkestad nye kirke