Lier prosti: St. HALLVARDS- og PILEGRIMSDAGER 2018

Program
Annonsering med kart: Påske & pasjon
Folder: St Hallvard- og pilegrimsdager

Gullhaug kirkeTeksttavler og I begynnelsen
Søndag 13. mai, kl. 11: Gudstjeneste med dialogpreken mellom prest og kunstner
Forberedelse til dialogpreken: Tekstark
tirsdag 15. mai, kl. 19: Kulturkveld, Artist Talk
Detalj teksttavler (Foto: Jiri Havran)

Frogner kirke: Oppdelt krusifiks
søndag 20. mai, (1. pinsedag) kl.11: Høymesse, dialogpreken/presentasjon av Oppdelt krusifiks
ved prost Ellen Martha Blaasvær og kunstner
Utførlig dokumentasjon og drøfting av kors- og krusifiksarbeidet: sidene 186-219 her
Forberedelse til dialogpreken: Tekstark

Tranby kirkegård
mandag 21. mai, (2. pinsedag), start kl.10: Vandring fra Frogner kirke til Tranby
Pilegrimsmesse på Tranby kirkegård kl. 13: to objekter vises: Troens mysterium og Feminint kors 
Skapelse (2000) Tranby kirkegård.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Lier prosti: St. HALLVARDS- og PILEGRIMSDAGER 2018

Kampen kirke: HVILEROM 2015-18

Hvilerom – verksted for moderne spiritualitet
Prosjekt Hvilerom avsluttes Kristi himmelfartsdag 10. mai 2018, kl. 12 under kirkevandringen mellom Grønland, Kampen og Vålerenga kirker, se Hvilerom på vandringen
Tekst: 2018 Hvilerom avslutning

Teppet som er knyttet i fellesskap, ble ferdigstilt i fastetiden 2017.
Sted: Kampen kirke  (Oslo)
Dato: onsdag 8. 15. 22. og 29. mars
Tid: kl. 18-20
Arrangementet er gratis og åpent for alle, velkommen!
Les mer: Hvilerom 2017

//gallery.refsum.no/#!album-47

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kampen kirke: HVILEROM 2015-18

2018 Tidsvitne/Zeitzeuge

Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel, Neugestaltung
Parafrase modellert etter fotografi av originalt relieff modellert av Wilfred Kristian Jensenius høsten 1940. Relieffet fremstiller situasjonen i hans celle i Wolfenbüttel fangeleir. Den stående og den sittende personen overlevet, mannen i sengen er døende av tuberkulose. Hvem som er hvem vites ikke, men arbeidet ble gitt i gave til den overlevende medfangen. Innkjøpt av museet 2017.
Intervju som tidsvitne i forbindelse med arbeidet 2018.

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2018 Tidsvitne/Zeitzeuge

2017 Østlandsutstillingen

Kollektivutstilling i forbindelse med 500-års jubileet for Reformasjonen
Kunstnere fra Norge, Danmark og Tyskland
Se de norske bidragene: Østlandsutstillingen/BBK Schleswig-Holstein

“…mit eigenen Augen zu sehen” Freiheit der Gedanken
Kiel: 20.3-16.4; plakat: mit eigenen Augen zu sehen

“…Å se med egne øyne”; Tankenes frihet
Oslo, Drammen, Sarpsborg: ulike åpningstider, se plakat: Å se med egne øyne
Bøler kirke 18.06-20.08

Vessel_and_scroll

Eget bidrag:

I begynnelsen
var ordet /
In the Beginning was the Word

To deler:
krukke og rull / vessel and scroll

H: ca. 42 cm

Materialer:
ståltråd, sten, glass

Tekstene / texts
Genesis 1, 1-3; 27
Johannes 1, 1-5

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2017 Østlandsutstillingen

HVILEROM 2015 og 2016

Hvilerom  verksted for moderne spiritualitet
Sted: Kampen kirke  (Oslo)
Tid: Hver torsdag i fastetiden, 18. februar – 17. mars, kl. 18-20
Ansvarlig: prest Anne Cathrine Owe
Deltagere: sanger Hege Høiseter og bildekunstner Grete Refsum

//gallery.refsum.no/#!album-46

Hvilerom er et eksperimentelt kunstteologisk prosjekt. Kirkelig kunst har tradisjonelt vært illustrerende. Men når teologi og liturgi endres, forandres uttrykket. Samtidskunsten benytter seg av andre virkemidler og uttrykksformer enn tidligere tiders.  I Hvilerom leses tekster og det øves inn sanger, samtidig som det lages et teppe på gulvet – et underlag for samværet. Deltagerne inviteres til å bidra med tekster, sanger og materialer. Teppet blir til av sammenføyningene og materialvalget de besøkende gjør. Slik speiles våre liv og Kirken. Prosjektet startet i fastetiden 2015 og fortsettes i årets fastetid.
Norsk: Les mer
English: Grounding Space – Workshop for Modern Spirituality

//gallery.refsum.no/#!album-43
Foto: Geir Manshaus (dag 1 og 2)

Posted in Uncategorized | Comments Off on HVILEROM 2015 og 2016