HVILEROM 2015 og 2016

Hvilerom  verksted for moderne spiritualitet
Sted: Kampen kirke  (Oslo)
Tid: Hver torsdag i fastetiden, 18. februar – 17. mars, kl. 18-20
Ansvarlig: prest Anne Cathrine Owe
Deltagere: sanger Hege Høiseter og bildekunstner Grete Refsum

//gallery.refsum.no/#!album-46

Hvilerom er et eksperimentelt kunstteologisk prosjekt. Kirkelig kunst har tradisjonelt vært illustrerende. Men når teologi og liturgi endres, forandres uttrykket. Samtidskunsten benytter seg av andre virkemidler og uttrykksformer enn tidligere tiders.  I Hvilerom leses tekster og det øves inn sanger, samtidig som det lages et teppe på gulvet – et underlag for samværet. Deltagerne inviteres til å bidra med tekster, sanger og materialer. Teppet blir til av sammenføyningene og materialvalget de besøkende gjør. Slik speiles våre liv og Kirken. Prosjektet startet i fastetiden 2015 og fortsettes i årets fastetid.
Norsk: Les mer
English: Grounding Space – Workshop for Modern Spirituality

//gallery.refsum.no/#!album-43
Foto: Geir Manshaus (dag 1 og 2)

Posted in Uncategorized | Comments Off on HVILEROM 2015 og 2016

Oslo domkirke, høsten 2015: U(ng)TTRYKK

U(ng)ttrykk er et interaktivt kunstprosjekt som er gjennomført høsten 2015 (10 økter, 28.9 – 30.11). Prosjektet inngikk som et tilbud i Café Q i krypten i Oslo domkirke. Kaféen er åpen for ungdom hver mandag i skoleåret fra kl. 14 til 18, og drives av ungdomspresten Morten Andreas Carlmark og frivillige. Målet er å gi skoleungdom et sted å ”henge” etter skoletid. Her tilbys et sted å være, litt mat og drikke og noen å snakke med.

Deltagernes eget avlagte tøy danner utgangspunkt for en skapende prosess ledet av Grete Refsum. Prosessen ble dokumentert fortløpende. Resultatet og erfaringene fra prosjektet ble presentert og diskutert i økt 10.

//gallery.refsum.no/#!album-44

Posted in Uncategorized | Comments Off on Oslo domkirke, høsten 2015: U(ng)TTRYKK

Tante Vivi, fange nr. 24127 Ravensbrück

TANTE VIVI fange nr. 24127 Ravensbrück (1943-45) er et kunstprosjekt om min farmors søster Live Carlmark (født Thune, 1897-1981) som skjulte jøder på flukt i Oslo høsten 1942.


Foto: Mark Cabot

GALLERI VERA 13. april – 12. mai 2013

NRK TV Distriktsnyheter
Vivis fortiede historie, Østlandssendingen, vist 11. april

NRK Radio
Tante Vivi i kvinnekonsentrasjonsleir, EKKO, NRK radio P2, sendt 16. april

Landeskogen Peace Center (Byglandsfjord, Aust-Agder, NO) eier arbeidet som fra 14. desember 2013, inngår i den faste utstillingen om kvinnekonsentrasjonsleiren Ravensbrück.

Nye perspektiver på kvinneleiren Ravensbrück
Fremleggelse av prosjektet i Kristiansand 28. februar 2014, på konferansen

Sammendrag / Kurzer Rückblick
Tante Vivi var min farmors søster. Hun var 56 år og arbeidsledig da jeg ble født i 1953, åtte år etter slutten av annen verdenskrig. Min mor ansatte henne for å passe meg. Tante Vivi var ikke som de andre voksne. Hun var anderledes, stille og mild. Av mor fikk jeg vite at hun hadde vært i tysk fangenskap under krigen. Det hvilte en uhygge over hennes historie. Selv tiet hun om den. Jeg oppfanget anekdoter fra krigen og hentydninger til hva som hadde skjedd. Men det ble ingen sammenhengende fortelling. Fortiden ble fortiet.

Da jeg var 56 år gammel ble jeg bestemor. I møtet med den nyfødte kom plutselig minnet om tante Vivi opp. Hva hadde hun opplevd som gjorde at hun gav meg den omsorgen hun gjorde? Dette spørsmålet ble starten på kunstprosjektet Tante Vivi. I tre år har jeg arbeidet med å finne frem til en fortelling, fordøye innholdet i den og overføre innsiktene til kunstneriske uttrykk som jeg kan leve med, vise frem og dele. Høsten 1942 skjulte tante Vivi jødiske flyktninger i sin leilighet på Majorstuen. Sommeren 1943 ble hun arrestert. I registeret over fanger på Grini museum er hun oppført som nummer 12014. Forseelsen hun ble fengslet for var propaganda mot arbeidstjenesten. Oppholdet varte fra 8. juli til 6. oktober 1943. Samme dag reiste hun med transporten til Tyskland, som endte nord for Berlin i Fürstenberg og kvinneleiren Ravensbrück. Som fange nr. 24127 overlevet hun 22 måneder, takket være sine norske medfanger, Røde kors og pakker fra Norge. Hun ble hentet av de hvite bussene 7. april 1945 og bragt til Sverige.

Etter krigen var tante Vivi ikke i stand til å gå tilbake til arbeidslivet. Men hun fungerte som min dadda og gode fe i seks år. I sine siste leveår tilbragte hun mye av tiden i Drøbak. Her hadde hun det godt. Våren 2013 er det 70 år siden hun ble tatt til fange, og det er spesielt hyggelig å minnes hennes innsats nettopp i Drøbak.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tante Vivi, fange nr. 24127 Ravensbrück

Dokumentasjon av arbeidsprosess

Hommage til kaffeselskapene, arbeidet inngår i serien Tante Vivi fange nr. 24127 Ravensbrück:


Foto: Mark Cabot

Videobildeserie av hvordan formen ble laget:

Metode: et sensorstyrt kamera koplet til en datamaskin ble slått på hver gang arbeidet pågikk. Bilder ble tatt hvert minutt. Se Alexander Refsum Jensenius for mer informasjon og analyse av dataene.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dokumentasjon av arbeidsprosess

Nøtterøy kirke 2014: Påskeinstallasjon

11 AftenDel ISKJE DIN VILJE
Lagt: torsdag før Palmesøndag
Katalog 1 /Catalogue text in English: Thy_Will_Be_Done

Del II:  JEG ER
Lagt: Påskeaften
Katalogtekst: Jeg er/Catalogue text in English: I_Am

5Flere bilder i galleriet
Påskeustilling_Flyer
Katalog 2_Oppsummering
Grafisk design: Petter Hole
Aktiviteter
Artist’s Talk søndag 27. april
Brattås barneskole gudstjeneste 10.4, performance som preken

Posted in Uncategorized | Comments Off on Nøtterøy kirke 2014: Påskeinstallasjon