2018 Lier prosti: St. HALLVARDS- og PILEGRIMSDAGER

Program
Folder: St Hallvard- og pilegrimsdager

Frogner kirke

Oppdelt krusifiks

Søndag 20. mai, (1. pinsedag) kl.11: Høymesse, dialogpreken/presentasjon av Oppdelt krusifiks. Prost Ellen Martha Blaasvær og kunstner
Utførlig dokumentasjon og drøfting av kors- og krusifiksarbeidet: sidene 186-219 her
Forberedelse til dialogpreken: Tekstark

Gullhaug kirke

Søndag 13. mai, kl. 11: Gudstjeneste med dialogpreken mellom prest og kunstner
Forberedelse til dialogpreken: Tekstark
tirsdag 15. mai, kl. 19: Kulturkveld, Artist Talk

I begynnelsen

Katalog

Teksttavler

Katalog

Foto: Jiri Havran

Overtakelse av teksttavler 9. mars 2022
Støttet av Marie Andresens legat
2022 Plakat åpning kunstkirken
2022 Brosjyre Grete Refsum Gullaug kirke

Tranby kirkegård

Mandag 21. mai, (2. pinsedag), start kl.10: Vandring fra Frogner kirke til Tranby
Pilegrimsmesse på Tranby kirkegård kl. 13.

Skapelse (2000) Tranby kirkegård.
Posted in Uncategorized | Comments Off on 2018 Lier prosti: St. HALLVARDS- og PILEGRIMSDAGER

2015-18 Kampen kirke: HVILEROM – verksted for moderne spiritualitet

Hvilerom er et eksperimentelt kunst-teologisk prosjekt som ble arrangert tre år på rad i
Kampen kirke i fastetiden. Prosjektet er inspirert av den britiske forfatteren og meditasjonslæreren William Bloom. I følge ham har alle religioner tre felles hovedkomponenter: tilkobling til det hellige, refleksjon over livet og tjeneste for andre. Det er i forholdet til erfaringen av det hellige, eller det spirituelle, at han ser en særlig utfordring i vår tid.

En prest, en bildekunstner og en sanger stilte spørsmålet: Hva trenger vi for å næres religiøst i
våre liv i dag? Fordi mange har for mye å gjøre og plages av tidspress og forpliktelser, landet vi
begrepet hvile (Matt 11, 28-30). Vi ønsket å tilrettelegge for at hele mennesket, kroppslig, tenkende og sansende kunne få være tilstede i kirkerommet, finne ro i seg selv og falle på plass. Med ord, sang og kunst ville vi skape et verksted for spiritualitet som kunne gi mulighet for nye
erkjennelsesveier til det vi kan erfare som hellig, livets mysterier eller undring.

Vi formet et teppe gjennom enkle bindinger av gamle tekstiler. Formen er enda åpen. Resultatet kan bli et underlag for fremtidig samvær. Noe en kan sitte på, hvile i.

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett.

Matt 11, 28-30

2015 Hvilerom: Bønn – ord – sang

Kampen kirke inviterte til Hvilerom torsdager i fastetiden kl 18-20, 19. februar til 26. mars 2015. I Hvilerom eksperimenterte en prest, sanger og billedkunstner med:

  • Bønn: vi lager et teppe, ta gjerne med filler/klær som skal kastes. Ansvarlig: Grete Refsum, billedkunstner.
  • Ord: vi deler tekster, ta gjerne med en tekst som betyr noe for deg. Ansvarlig: Anne Cathrine Owe, prest.
  • Sang: vi lytter til toner og klang, ta gjerne med en sang du vil dele. Ansvarlig: Hege Høisæter, sanger.

2016 Hvilerom

Hvilerom er et eksperimentelt kunstteologisk prosjekt. Kirkelig kunst har tradisjonelt vært illustrerende. Men når teologi og liturgi endres, forandres uttrykket. Samtidskunsten benytter seg av andre virkemidler og uttrykksformer enn tidligere tiders.  I Hvilerom leses tekster og det øves inn sanger, samtidig som det lages et teppe på gulvet – et underlag for samværet. Deltagerne inviteres til å bidra med tekster, sanger og materialer. Teppet blir til av sammenføyningene og materialvalget de besøkende gjør. Slik speiles våre liv og Kirken. Prosjektet startet i fastetiden 2015 og fortsettes i årets fastetid.

Hvordan ble Hvilerom I og II? Vi har sittet sammen på gulvet foran koret og knyttet en teppestruktur av gamle tekstiler, vi har pratet sammen over en kopp te bak i kirkeskipet. Det første året lyttet vi til sangeren som øvet inn sitt repertoar, men gradvis tonet musikken ut. Det andre året ble det mer stillhet, en og annen salme som noen ønsket å synge, noen korte opplesninger av tekst, men mest lavmælt samvær, ikke privat, men personlig om tanker og tro. Hvilerom tillater de besøkende å oppleve hverdags- og ettermiddagsstillheten i kirkerommet, lytte til lydene og eventuelt gå i dialog med dem. Gjennom sin tilstedeværelse er de selv med å lage lydbildet.

Det å være sammen om å lage noe konkret, som et teppe, skaper en spesiell atmosfære. En kan
veksle mellom dialog med andre og konsentrasjon om å bruke hendene. Teknikken er enkel og alle over 5 år kan være med å binde knuter. I teppet kan mennesker, som normalt ikke treffes og snakker sammen, møtes – som på en reise der en sitter ved siden av hverandre og kommer i
snakk. Dette kan gi uventede og overraskende utvekslinger av erfaring og tanker.

2017 Hvilerom

Teppet som er knyttet i fellesskap, ble ferdigstilt i fastetiden 2017 i Kampen kirke onsdagene 8., 15., 22. og 29. mars 2017 kl kl. 18-20.

2018 Hvilerom avslutning

Prosjekter Hvilerom ble avsluttet Kristi himmelfartsdag 10. mai 2018, kl. 12 under kirkevandringen mellom Grønland, Kampen og Vålerenga kirker.

Hvilerom kan betraktes som et kateketisk prosjekt for formidling av kristen spiritualitet. Hensikten med arrangementet har vært å tilrettelegge for at «tro kan finne sted» og gi rom for spirituell erfaring. Hvilerom etablerer en særegen arena der arrangørene og de besøkende sammen kan utforske og oppleve fellesskap i kirkerommet på en annen måte enn i en gudstjeneste.

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2015-18 Kampen kirke: HVILEROM – verksted for moderne spiritualitet

2018 Tidsvitne/Zeitzeuge

Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel, Neugestaltung
Parafrase modellert etter fotografi av originalt relieff modellert av Wilfred Kristian Jensenius høsten 1945. Relieffet fremstiller situasjonen i hans celle i Wolfenbüttel fangeleir. Den stående og den sittende personen overlevet, mannen i sengen er døende av tuberkulose. Hvem som er hvem vites ikke, men arbeidet ble gitt i gave til den overlevende medfangen. Innkjøpt av museet 2017.
Intervju som tidsvitne i forbindelse med arbeidet 2018.

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2018 Tidsvitne/Zeitzeuge

2017 Østlandsutstillingen

Kollektivutstilling i forbindelse med 500-års jubileet for Reformasjonen: “…mit eigenen Augen zu sehen” Freiheit der Gedanken / “…Å se med egne øyne”; Tankenes frihet. Kunstnere fra Norge, Danmark og Tyskland. Plakat: mit eigenen Augen zu sehen.

Visningssteder:

  • Kiel, Tyskland, 20.3-16.4. 2017
  • Bøler kirke, 18.06-20.08. 2017

I begynnelsen var ordet

Vessel_and_scroll
Krukke og rull
  • To deler: krukke og rull / vessel and scroll
  • Høyde: ca. 42 cm
  • Materialer: ståltråd, sten, glass
  • Tekst på objektene fra Genesis 1, 1-3; 27 og Johannes 1, 1-5. Beskrivelse av tekstoppsett (PDF)

Bøler kirke, 18.06-20.08. 2017.

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2017 Østlandsutstillingen

2015: Oslo domkirke: U(ng)TTRYKK

U(ng)ttrykk er et interaktivt kunstprosjekt som er gjennomført høsten 2015 (10 økter, 28.9 – 30.11). Prosjektet inngikk som et tilbud i Café Q i krypten i Oslo domkirke. Kaféen er åpen for ungdom hver mandag i skoleåret fra kl. 14 til 18, og drives av ungdomspresten Morten Andreas Carlmark og frivillige. Målet er å gi skoleungdom et sted å ”henge” etter skoletid. Her tilbys et sted å være, litt mat og drikke og noen å snakke med.

Deltagernes eget avlagte tøy danner utgangspunkt for en skapende prosess ledet av Grete Refsum. Prosessen ble dokumentert fortløpende. Resultatet og erfaringene fra prosjektet ble presentert og diskutert i økt 10.

Posted in Interaktivt prosjekt | Tagged , | Comments Off on 2015: Oslo domkirke: U(ng)TTRYKK