2021 SORGPROSJEKT / MOURNING PROJECT / TRAUERPROJEKT

Høsten 2021: Presentasjon av Sorgprosjekt/Mourning Project/Trauerprojekt I, II og III
i museet Gedenkstätte in der JVA, Wolfenbüttel (Tyskland).

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.