Trosopplæringskonferansen 2011: JORDENS VEV

Jordens vev er interaktivt kunstprosjekt bestilt til Trosopplæringskonferansen 2011, som ble arrangert i messehallen på Lillestrøm torsdag 27.  oktober. Konferansen  hadde i år rekordstor oppslutning med ca. 1.800 deltagere. Konferansedeltagerne var invitert til å bidra til utviklingen av Jordens vev, som ble laget av annensorterings-klær. Tusen takk til FRETEX. Resultatet ble brukt i en danseforestilling av og ved danser Solveig Styve Holte, som avsluttet konferansen.

Forarbeidet til Jordens vev ble gjennomført i Skøyen menighet på høstens tirsdagssamlinger, i samarbeid med “Skaperne”, barn fra 8-12 år, se artikkel på Den norske kirkes nettside:  Skaper “Jordens vev”

http://gallery.refsum.no/#33

This entry was posted in Interaktivt prosjekt. Bookmark the permalink.