Skøyen kirke 2011: ECCLESIA PÅ SKØYEN

ECCLESIA på Skøyen er nå avsluttet og kan sees i kirkerommet.

Arbeidet er et eksperimentelt kunstprosjekt (kateketisk design) som inngår i konfirmasjonsundervisningen 2011 i Skøyen kirke i Oslo. Under ledelse av Grete Refsum skal konfirmantkandidatene lage et teppe ved enkel sammenbinding av tekstiler. Resultatet vil synliggjøre og speile det kirkelige fellesskapet som de unge utgjør, og som er en del av menigheten på Skøyen.

Tittelen ECCLESIA på Skøyen har en flertydig klangbunn. Ekklesia er gresk og betyr ’kirke’ på tre måter: a) begrepet betegner summen av alle de troende som dermed utgjør Ecclesia (her skrevet på latin som er de vestlige kirkenes tradisjonelle språk), eller på norsk Kirken, med stor forbokstav; b) det betyr kirkebygningen eller rommet der de troende (Ecclesia på den første måten) forsamles; og c) det betyr kirken som administrativ institusjon. Først og fremst betegner ECCLESIA på Skøyen summen av de troende på et gitt sted, nemlig Skøyen. Begrepet Ecclesia er universelt og spenner over Kirkens historie fra den ble etablert for 2000 år siden og frem til i dag. Økumenisk sett omfatter Ecclesia alle kristne i verden i dag. På den måten settes menighetslivet på Skøyen i perspektiv. Ecclesia eller Kirken på Skøyen er en ørliten del av kristenheten, historisk og geografisk, og i dette bildet, på akkurat dette stedet, er det livet leves og utfoldes for de menneskene som er der, nå. Dette er det konfirmantene skal formidles og oppleve seg som en del av.

ECCLESIA på Skøyen lages av konfirmantenes eget avlagte tøy, som de har gitt til formålet. Den enkelte konfirmantkandidat lager sin renningstråd som festes i en stang med 5-7 cm avstand. 2011 Ecclesia på skoyen_renning For hver del av konfirmantforberedelsen: undervisning, gudstjenestebesløk og aktiviteter, gis det poeng i form av to ruter pr. deltagelse, ialt 40 oppnåelige ruter. Rutene lages ved å binde vannrett fra egen renningstråd og feste an i nabotråden mot høyre. Her må den enkelte gå i estetisk dialog med sin nabo. Bindingen finner sted i fellessamlingene: 2. februar (8 ruter); 30. mars (6 ruter); 27. april (6 ruter); 25. mai (6 ruter); 15. juni (8 ruter) og 31. august (6 ruter). Arbeidet blir helt ferdig til overhøringsgudstjenesten søndag 4. september kl. 18. 2011 Ecclesia på Skoyen_ruter ECCLESIA på Skøyen vil henge oppe frem til og på konfirmasjonsdagene 17. og 18. september. Etter det vil arbeidet henge i ungdomslokalene inntil konfirmantene “innkalles på teppet!”

This entry was posted in Interaktivt prosjekt and tagged . Bookmark the permalink.