2008 Himmel og hav, Solbakken

Utsmykning av Stille rom, Solbakken bo og behandlingssenter, Bærum.

This entry was posted in Utsmykning/ Embellishment. Bookmark the permalink.