2006 Menighetsfakultetet, Oslo

Kontemporær utsmykning av kapellet, 6 mnd

This entry was posted in Utsmykning/ Embellishment, Utstilling. Bookmark the permalink.