1994 Oppdelt kors og Oppdelt krusifiks / Divided Cross and Divided Crucifix

Oppdelt kors / Divided Cross (1992)

  • 1994 Krypten i Oslo domkirke, påsketiden
  • 1997 Liturgisk bruk, Løken kirke og Løken kunstforening, Aurskog-Høland (Akershus), faste- og påsketiden,
  • 2018 «Vandring mot påske», Holmen kirke (Asker), 5., 12. og 19. mars
  • ” dialogpreken, Teglen, Spikkestad nye kirke, søndag 21.oktober

Oppdelt krusifiks / Divided Crucifix (1994)

Bruk av Oppdelt krusifiks

1994 Vist første gang i Uranienborg menighetshus, Studentmenigheten (UiO), påsketiden
” Kors/krusifiks, separatutstilling (debut), krypten i Oslo domkirke, påsketiden
2002 Mariakirken, Granavollen, Norske kirkeakademiers årsmøte
2003 Strømsgodset kirke (Drammen, Buskerud), presentasjon i skolegudstjeneste, påsketiden
2004 Glemmen kirke (Fredrikstad, Østfold), fastetiden, 31.02-17.03
2012 Sagene kirke (Oslo), 10.4-28.09
2018 Frogner kirke i Lier, St. Hallvardfestivalen

This entry was posted in Kors/Cross - Krusifiks/Crucifics, Liturgisk bruk, Utstilling. Bookmark the permalink.