2009 ORA PRO NOBIS

Ora pro Nobis / Be for oss  (2009) er et bønnekjede med 100 kuler, laget av avispapir og papirtråd. Arbeidet parafraserer et paternosterbånd (bønnebånd  med fadervår) og problematiserer bønn.

BRUK

2009 LysVåken-festivalen Skøyen kirke (Oslo)
Første søndag i advent under , et trosopplæringsprosjekt for 11-åringer i Ullern, Vinderen og Skøyen menigheter i Oslo. Barna laget også hver sin bønnekule av fuktet avispapir med en dårlig nyhet. Ora pro Nobis ble så brukt liturgisk i kombinasjon med barnas bønnekuler og julekrybben i en lysmesse 4. søndag i advent (se Skøyen kirke).

2009 Verksted på Vollen (Granavollen)
Folder
Refsum, Grete & Ingunn Rimestad. 2009. Body Awareness and Liturgical Reform – Experiences from a Collaborative Workshop Held by a Dancer and a Visual Artist.
Paper read at Religion and Politics of the Body, The Nordic Society for Philosophy of Religion (NSPR). Reykjavik June 26-28, 2009. [PDF]

PRESENTASJONER

2010 ”Vi deler” – gode verktøy i grønn trosopplæring 
Kateketisk design
. Grønn trosopplæring. IKO-Kirkelig pedagogisk senter. Foredrag Slides [pdf].

2009 University of Art and Design, Helsinki (UIAH/TAIK)
Konferanse med utstilte verk som studentene responderte materielt på. de har laget den hvite søylen i tekstil med broderi. Spesielt muslimske studenter reagerte positivt på arbeidet.

Konferansepaper
Presentasjon