2009 Perle, Skøyen kirke

Katetekisk objekt

Posted in Liturgisk bruk, Utsmykning/ Embellishment | Comments Off on 2009 Perle, Skøyen kirke

2009 Beach Rosary

I visit Østre Brygge (East Quay), Brønnøya (Well Island) in the Oslo Fjord throughout the year, contemplating my life as the rhythms of nature passes by. The rock is from the Devon Period, calciferous. It cracks into small longitudinal stones that are polished by the sea. I have sorted them at a medium size (5 cm), regular in shape, blue-grey in colour. The composition is 10 x 5 + 5 stones in-between that contrast the others in shape and colour. My Beach Rosary reflects heaven on earth.


The project was part of The World Beach Project
initiated by artist Sue Lawty Victoria & Albert Museum, London

Posted in Meditasjon/bønn | Tagged | Comments Off on 2009 Beach Rosary

2009 Verksted på Vollen (Granavollen)

Dette prosjektet…

Refsum, Grete & Ingunn Rimestad. 2009. Body Awareness and Liturgical Reform – Experiences from a Collaborative Workshop Held by a Dancer and a Visual Artist.

Paper read at Religion and Politics of the Body, The Nordic Society for Philosophy of Religion (NSPR). Reykjavik June 26-28, 2009. [PDF]

Posted in Dans/Dance related, Interaktivt prosjekt | Tagged , , | Comments Off on 2009 Verksted på Vollen (Granavollen)

2008 Himmel og hav, Solbakken

Utsmykning av Stille rom, Solbakken bo og behandlingssenter, Bærum.

Posted in Utsmykning/ Embellishment | Comments Off on 2008 Himmel og hav, Solbakken

2008 Der er Gud; Kristusveien – Daoveien

Galleri Rundetårn (København) 14.3-27.4.2008
Der er Gud; fellesutstilling sammen med Barbro Raen Thommassen og Marianne Rønnow

Kristusveien – Daoveien
Uten fred og forståelse mellom religionene, blir det ingen fred i verden. En slik forståelse må bygges gjennom gjensidig og likeverdig dialog mellom religionene. Kristusveien – Daoveien er en serie bilder som reflekterer sentrale deler i kristen liturgi og speiler dem i kinesiske begreper.

Konseptutvikling
Galleriet i Rundetårn er i det gamle biblioteket over Trinitatis eller Treenighetens kirke. Tårnet, kirken og biblioteket ble oppført på 1600-tallet som en universitetskirke der vitenskapelig observasjon, kunnskap og teologi skulle smeltes sammen. Denne kombinasjonen har jeg ønsket å videreføre. Det kunstneriske arbeidet tar utgangspunkt i selve rommet. Som besøkende i galleriet tråkker en formerlig rundt i et kirkerom, bare parallellforskjøvet. Jeg synes dette er et interessant sinnbilde på de fleste skandinavers forhold til sin religiøse arv. Men for å forstå andre kulturer, er det vesentlig å være bevisst sin egen tradisjon. Kristendommen er den vestlige kulturs fundament. Hva står egentlig kristendommen for? I et kirkerom feires gudstjeneste. Hva er en gudstjeneste? Gudstjenesten består av mange mer eller mindre faste deler som samlet kalles liturgi: ulike typer bønner, salmer og viktigst: nattverden. Hva betyr disse ordene og handlingene for oss i dag? Kristusveien – Daoveien er et bidrag til å besvare disse spørsmålene.

Komposisjon
Over vinduene i galleriet er det små sirkulære vinduer, glugger eller ”koøyne”. Når en ser ut av dem, ser en ikke noe av byen, bare himmelen. Galleriet ligger slik sett mellom kirken på jorden under gulvet, og himmelen over. For å tydeliggjøre denne posisjonen, valgte jeg å arbeide i forhold til gluggene. Dermed startet komposisjonen med en sirkulær form, diameter ca. 30 cm. Istedenfor å lage en vindusutsmykning i dette formatet, tegnet jeg et kvadrat ca. 50 cm rundt sirkelen slik at objektet kan være frittstående i forhold til selve vinduet.

Planen var å la hver glugge i gallerirommet representere én begivenhet i liturgien. I en slik komposisjon ville den besøkende passere alteret i øst og bare være halvveis i den symbolske liturgien. På dette tidspunktet reiste jeg til Kina som kunstner i residens ved TCG Nordica, Kunming. Fordi jeg er opptatt av inter-religiøs dialog, var motivet å bli kjent med kinesisk filosofi og religion. Dermed oppsto idéen at jeg kunne lage to ”veier” i gallerirommet, én på hver langside, én vestlig og én østlig, som reflekterte de samme grunntankene. Over alteret ville jeg ha ett forenende bilde.

Tilvirkning
Objektene er konstruktivt laget av metalltråd som er knyttet sammen for hånd til ulike ornamenter. Nattverden er et måltid. I kinesisk tradisjon er det å spise sammen veldig viktig. Innslaget av ulike materialer er derfor relatert til mat: rester av noe spiselig, medisin, emballasje, spisepinner. Komposisjonen er komplementær i de to veiene. I den vestlige er kjernen fylt med teksten rundt, i den østlige er kvadratet fylt og kjernen åpen med teksttegn.

Resultat
Kristusveien – Daoveien består av følgende (2 x 8 + 1) deler:
Syndsbekjennelse – 我 – Wo (jeg)
Herre miskunn deg (Kyrie) – 我们 – Women (vi)
Lesning (ubi caritas…) – 道 –Dao (veien)
Trosbekjennelse (Credo) I – 无名 – Wuming (uten navn og form, ingen skapt ting)
Trosbekjennelse II – 有名 – Youming (navngitt, alle skapte ting)
Fredshilsen (pax) – 德 – De (dyd)
Gaver – 水– Shui (vann, enkelhet)
Nattverd (Eucharisti) – 无为 – Wúwéi (ikke-handling, frihet, spontanitet)

Den gyldne regel: gjør mot andre hva du vil at de skal gjøre mot deg

Begynnelsen av innslaget viser deler av Kristusveien – Daoveien.

Publikasjoner / Publications

2011 Den vestlige veien – Den østlige veien / Kristusveien – Daoveien.
Forelesning 16.09, Høgskolen i Vestfold (HiVe).

  • ———. 2009. “The Way of Christ – The Way of Dao. Artifacts at the Crossroads of Western and Asian Religion“. In Theology in Built Environments. Proceedings. 2nd International Conference on Theological Aesthetics “Beyond von Balthasar”, edited by S. Bergmann. Frankfurt am Main and London: IKO – Verlag für Interkulturelle Kommunikation.
  • ———. 2007. The Way of Christ – The Way of Dao. Paper read at The Art of Research. Connections between Research and Art/Design Practices, 1-3 October, at University of Art and Design Helsinki.
Posted in Utstilling | Comments Off on 2008 Der er Gud; Kristusveien – Daoveien