Publications

Gjenoppdag kristendommen!
2018 Kronikk, Også vi er kirken (OVEK) nettside.

Upublisert / Unpublished
2012 Kari Torjussen: En biografi 47 s. Manuskript i Kunsthøgskolen i Oslo, biblioteket.

Forelesninger / Lectures
2011 Den vestlige veien – Den østlige veien / Kristusveien – Daoveien. Høgskolen i Vestfold (HiVe). Forelesning 16.09, Slides (pdf).

2011 Seremonielt materiell for bruk ved gravferd. Arkitektur og designhøgskolen i Oslo (AHO). Forelesning 29.08 , Slides (pdf).

2010 Kateketisk design. Grønn trosopplæring ”Vi deler” – gode verktøy i grønn trosopplæring. IKO-Kirkelig pedagogisk senter. Foredrag 23.11, Slides, (pdf).

Bokbidrag / Book Sections

 • ———. Refsum, Grete and Ingunn Rimestad. 2013. Being on the Beach; Exploring Sensomotoric Awareness in a Landscape. In Aesth/Ethics in Environmental Change. Hiking through the Arts, Ecology, Religion and Ethics of the Environment (Studies in Religion and the Environment/Studien zur Religion und Umwelt, Vol. 7), edited by S. Bergmann, I. Blindow and K. Ott. Berlin-Münster-Wien-Zürich-London: LIT Verlag.
 • ———. 2009. The Way of Christ – The Way of Dao. Artifacts at the Crossroads of Western and Asian Religion. In Theology in Built Environments. Proceedings. 2nd International Conference on Theological Aesthetics “Beyond von Balthasar”, edited by S. Bergmann. Frankfurt am Main and London: IKO – Verlag für Interkulturelle Kommunikation.
 • ———. 2006. Å formgi en kant. Bidrag til utvikling av teori for tingmakere. In Som gjort, så sagt? Yrkeskunnskap og yrkeskompetanse, edited by E. Askerøi and O. Eikeland. Oslo: Høgskolen i Akershus.
 • ———. 2005. Kunstnerens stemme. En samtale med smykkekunstner Karen Disen /The Artist Speaking; A Talk with Jewellery Artist Karen Disen. In Refleksjoner. Smykker i flettet fjærstål/Reflections. Jewellery in Braided Spring Steel, edited by K. Disen. Oslo: Kunsthøgskolen i Oslo.
 • ——. 2005. Prayerballs. Art Objects for Prayer and Meditation in the Dialogue between Christianity and Zen-Buddhism. In Architecture, Aesth/Ethics and Religion, edited by S. Bergmann. Frankfurt am Main and London: IKO – Verlag für Interkulturelle Kommunikation. [PDF]

Artikler /Articles

 • ———. 2008. Artistic Research: Contribution to Clarifying the Concept. In State of the Arts: KHiO Annual Review 2008, edited by G. Refsum. Oslo: Oslo National Academy of the Arts, pp. 12-26.
 • ———. 2008. Materialitet og uendelighet: En samtale om grafikk med professor Dag Hofseth. In State of the Arts: KHiO Årbok 2008, red. G. Refsum. Oslo: Kunsthøgskolen i Oslo, pp. 175-184.
 • ——. 2005. Theory for Praxis Exemplified by the Making of a Rosary Pearl. A Contribution to a Theory for Praxis for Artists and Designers. In Oslo National Academy of the Arts Annual Review, edited by P. Butenschøn. Oslo: Akademisk publisering. [PDF]
 • ——. 2004. FoU i Kunsthøgskolen. Forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og fagutvikling. I Årbok 2004 Kunsthøgskolen i Oslo, redigert av G. Refsum. Oslo: Kunsthøgskolen i Oslo. [PDF]
 • ——. 2004. Icons – Outdated or Relevant? Contribution to an Education in Visual Theology for Artists and Designers. Cumulus Working Papers Saint-Petersburg 11/03:55-58.
 • ——. 2003. Kristen moderne kunst. In Faglig relevans vs. akademisk intersubjektivitet. Et møte med fem forskere fra de skapende og utøvende fag by Halina Dunin-Woyseth. Nordic Journal of Architectural Research 1: 43-44.
 • ——. 2003. Visuell teologi. Presentasjon av skulpturen Oppdelt krusifiks. Kirke og Kultur 2/3: 177-18.
 • ——. 2001. Kunst- og designfaglig forskning. Erfaringer fra England. Kunsthåndverk 3: 31-33.
 • Refsum, Grete og Ringset, Gry. 1997. Kunstfaglig forskning. Forskning i visuell kunst: et forsøk på definisjon. Kunst og Kultur (4):252-255.

Paper Read at Conferences

 • ———. 2011. The Way of Christ – The Way of Dao. An Artistic Interpretation of the Liturgy of the Mass in an Interreligious Perspective. Religion, Nature and Art, The International Society for the Study of Religion, Nature and Culture (ISSRNC), Vatican Museums, October 13-14. [PDF]
 • ———. 2007. Retrospective Reflection; Exploring Knowledge and Theory Building in between Professional Practice and Science. Paper read at Art and Artistic Research, 29-30 November, at Riga. [PDF]

Aviser og publikasjoner /Newspapers and publications

 • ———. 2012. Den tomme graven. Utviklingen av et kunstprosjekt for konfirmantene våren 2012. Høybråten kirkes menighetsblad.
 • ———. 2011. Binde sammen. Ekskursjon til Oslo domkirke for 6. og 7. klasse i katolsk undervisning. Asker og Bærum Katolske Menighets Forum, no.2.
 • ———. 2010. Katolsk undervisning 2010 – 6. klasse. Asker og Bærum Katolske Menighets Forum, no.1: 9-10.
 • ———. 2009. Kunsten å gjøre tro. AKT. Norges kristelige studentforbund/Student Christian Movement in Norway, 23 (1):14-15.
 • ———.2008. Farlig å forske? Kunstnerisk utviklingsarbeid er kunstnernes egenkunnskapsutvikling. Klassekampen, Friday 19. December, p. 16.
 • ——. 2002. Pater Marie-Alain Couturier O.P. Kunstner, dominikaner og foregangsmann for fornyelsen av kunst og arkitektur i Den katolske kirke på 1900-tallet. St. Olav. Katolsk tidsskrift for religion og kultur årg. 114 (3/4):8-17.
 • ——. 1997. Korsvei – Pilegrimsvei – Livsvei. St. Laurentius’ Budstikke 2:1-4.
 • ——. 1994. Krusifiks for vår tid? Forum. Asker og Bærum katolske kirkes menighetsblad ( 4).
 • ——. 1992. Kors og krusifiks – historisk overblikk . Edited by U. n. k. forbund, Temahefte . Oslo: Kateketisk senter.
 • ——. 1992. Krusifikset. Et kunsthistorisk overblikk. Forum. Asker og Bærum katolske kirkes menighetsblad 3.

Theses