2017 “…mit eigenen Augen zu sehen” Freiheit der Gedanken

“…Å se med egne øyne”; Tankenes frihet

Kollektivutstilling i forbindelse med 500-års jubileet for Reformasjonen
Kunstnere fra Norge, Danmark og Tyskland
Se de norske bidragene: Østlandsutstillingen/BBK Schleswig-Holstein

Kiel: 20.3-16.4; plakat: mit eigenen Augen zu sehen
Oslo, Drammen, Sarpsborg: ulike åpningstider, se plakat: Å se med egne øyne
Bøler kirke 18.06-20.08

Vessel_and_scroll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget bidrag: I begynnelsen var ordet/In the Beginning was the Word
To deler: krukke og rull/vessel and scroll
H: ca. 42 cm

Text vessel (1. Genesis 1, 1-3 & 27)

I begynnelsen
skapte Gud him
melen og jorde
n jorden var øde
og tom da sa Gu
d det skal bli lys
og det ble lys o
g Gud skapte me
nnesket i sitt b
ilde som mann og kvinne [signs]

Text scroll (1. John 1, 1-5)

I begynnelsen var
Orde
t Ordet var
hos Gud og
Ordet var Gud
Han var i begynnels
en hos Gud
i ham var liv og livet var
menneskenes lys
Lyset skinner i mørket
og mørket har ikke
overvunnet det

English: In the beginning
God created the heavens and the earth.
Now the earth was formless and empty […]
And God said, Let there be light, and there was light
[…] So God created mankind in his own image
[… as] male and female1

English: In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was fully God. The Word was with God in the beginning. All things were created by him, and apart from him not one thing was created that has been created. In him was life, and the life was the light of mankind. And the light shines on in the darkness, but the darkness has not mastered it.2

1 New International Version, available here: <https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+1>.
2 Net Bible, available here: <http://biblehub.com/net/john/1.htm>.