Category Archives: Uncategorized

2019 Katolsk og ortodoks kirkeakademi våren

ForedragetKronikk av Grete Refsum, Også vi er kirken 27.04.2018: Gjenoppdag kristendommen

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2019 Katolsk og ortodoks kirkeakademi våren

2018-2020 Holmen kirke: VANDRING MOT PÅSKE

Vandring mot påske 2020 med Oppdelt krusifiks ble avlyst pga. corona. Mandagskvelder: kl. 20-21 stille kveld med meditasjon 2018: 5, 12 og 19 mars, hver gang introduksjon til Oppdelt kors 2019: 25.3, 1.4 og 8.4, presentasjon av Oppdelt kors første gang Holmen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2018-2020 Holmen kirke: VANDRING MOT PÅSKE

2019 Rosenkransen

Presentasjon i Bærum tros- og livssynsforum (BTL) Sta. Mariakirken 19. mars 2019 (PDF)  

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2019 Rosenkransen

2018 Teglen, Spikkestad nye kirke

          Dialogpreken søndag 21. oktober: Oppdelt kors prost Ellen Martha Blaasvær og Grete Refsum

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2018 Teglen, Spikkestad nye kirke

2022 Frogner menighet: GULLAUG kirke, Lierstranda

Overtakelse av teksttavler 9. mars 2022 Støttet av Marie Andresens legat – 2022 Plakat åpning kunstkirken – 2022 Brosjyre Grete Refsum Gullaug kirke 2018 Lier prosti: St. HALLVARDS- og PILEGRIMSDAGER Program Annonsering med kart: Påske & pasjon Folder: St Hallvard- og … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2022 Frogner menighet: GULLAUG kirke, Lierstranda