Kunst rett Vest 2022

Fossekleiva kultursenter 8.-25. september 2022, fellesutstilling,
åpning torsdag 8. september kl. 19, antatt arbeid: Året/Østre brygge
åpent atelier i Velhusveien 11, Brønnøya, 17. og 18. september

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.