2018 Teglen, Spikkestad nye kirke

 

 

 

 

 

Dialogpreken søndag 21. oktober: Oppdelt kors
prost Ellen Martha Blaasvær og Grete Refsum

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.