HVILEROM 2015 og 2016

Hvilerom  verksted for moderne spiritualitet
Sted: Kampen kirke  (Oslo)
Tid: Hver torsdag i fastetiden, 18. februar – 17. mars, kl. 18-20
Ansvarlig: prest Anne Cathrine Owe
Deltagere: sanger Hege Høiseter og bildekunstner Grete Refsum

//gallery.refsum.no/#!album-46

Hvilerom er et eksperimentelt kunstteologisk prosjekt. Kirkelig kunst har tradisjonelt vært illustrerende. Men når teologi og liturgi endres, forandres uttrykket. Samtidskunsten benytter seg av andre virkemidler og uttrykksformer enn tidligere tiders.  I Hvilerom leses tekster og det øves inn sanger, samtidig som det lages et teppe på gulvet – et underlag for samværet. Deltagerne inviteres til å bidra med tekster, sanger og materialer. Teppet blir til av sammenføyningene og materialvalget de besøkende gjør. Slik speiles våre liv og Kirken. Prosjektet startet i fastetiden 2015 og fortsettes i årets fastetid.
Norsk: Les mer
English: Grounding Space – Workshop for Modern Spirituality

//gallery.refsum.no/#!album-43
Foto: Geir Manshaus (dag 1 og 2)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.