Dokumentasjon av arbeidsprosess

Hommage til kaffeselskapene, arbeidet inngår i serien Tante Vivi fange nr. 24127 Ravensbrück:


Foto: Mark Cabot

Videobildeserie av hvordan formen ble laget:

Metode: et sensorstyrt kamera koplet til en datamaskin ble slått på hver gang arbeidet pågikk. Bilder ble tatt hvert minutt. Se Alexander Refsum Jensenius for mer informasjon og analyse av dataene.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.