Nøtterøy kirke 2014: Påskeinstallasjon

11 AftenDel ISKJE DIN VILJE
Lagt: torsdag før Palmesøndag
Katalog 1 /Catalogue text in English: Thy_Will_Be_Done

Del II:  JEG ER
Lagt: Påskeaften
Katalogtekst: Jeg er/Catalogue text in English: I_Am

5Flere bilder i galleriet
Påskeustilling_Flyer
Katalog 2_Oppsummering
Grafisk design: Petter Hole
Aktiviteter
Artist’s Talk søndag 27. april
Brattås barneskole gudstjeneste 10.4, performance som preken

Posted in Uncategorized | Comments Off on Nøtterøy kirke 2014: Påskeinstallasjon

St. Olavs bokhandel 2013: Livets bønn

Oversikt_katalog_100
Livets bønn: kunstnerisk refleksjon over rosenkransen
St. Olav katolske bokhandel oktober 2013
Katalog

http://gallery.refsum.no/#!album-40

Posted in Uncategorized | Comments Off on St. Olavs bokhandel 2013: Livets bønn

Advent 2012: Festival for Drøbak og Frogn

Se siste side i festivalprogrammet.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Advent 2012: Festival for Drøbak og Frogn

Areopagos’ stevne 2012: JEG (我) – VI (我 们)

Grete Refsum var stevnekunstner på Areopagos’ sommerstevne 2012, 5. – 8. juli, Klækken (Ringerike, Norge). Stevnetema: Hva er da et menneske? (Salmenes bok kapittel 8, vers 5).

– Et menneske har evnen til å tenke og reflektere; forestille seg noe; ønske og håpe; ha intensjoner og planlegge; handle symbolsk og rituelt; be og kontemplere.
– Et menneske er spent mellom det å være seg selv alene med frihet og ansvar i eget liv, og det å være sammen i gruppe i fellesskap med andre (English).

Refsums bidrag var et interaktivt prosjekt der det ble laget bønnekuler av avispapir og bomullstråd, tittel: Jegvi, kinesisk: 我 (wo) 我 们 (women)

http://gallery.refsum.no/#35

Intensjoner for bønnekulene skrevet av deltagerne i prosjektet.

Ferdige bønnekuler i bruk ved stevneavslutning lørdag kveld og liturgisk i gudstjenesten i Norderhov kirke.

http://gallery.refsum.no/#36

Areopagos er en kristen stiftelse som arbeider for at kristen tro og praksis blir presentert troverdig for åndelig søkende mennesker i dag. De arbeider i Kina, Danmark og Norge.    

Posted in Uncategorized | Comments Off on Areopagos’ stevne 2012: JEG (我) – VI (我 们)

Visual Meditation: The Golden Rule

ArtWay Visual Meditation June 17, 2012
Grete Refsum: The Golden Rule
From Within and Without

by Sigurd Bergmann

Posted in Uncategorized | Comments Off on Visual Meditation: The Golden Rule