Dokumentasjon av arbeidsprosess

Hommage til kaffeselskapene, arbeidet inngår i serien Tante Vivi fange nr. 24127 Ravensbrück:


Foto: Mark Cabot

Videobildeserie av hvordan formen ble laget:

Metode: et sensorstyrt kamera koplet til en datamaskin ble slått på hver gang arbeidet pågikk. Bilder ble tatt hvert minutt. Se Alexander Refsum Jensenius for mer informasjon og analyse av dataene.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dokumentasjon av arbeidsprosess

Nøtterøy kirke 2014: Påskeinstallasjon

11 AftenDel ISKJE DIN VILJE
Lagt: torsdag før Palmesøndag
Katalog 1 /Catalogue text in English: Thy_Will_Be_Done

Del II:  JEG ER
Lagt: Påskeaften
Katalogtekst: Jeg er/Catalogue text in English: I_Am

5Flere bilder i galleriet
Påskeustilling_Flyer
Katalog 2_Oppsummering
Grafisk design: Petter Hole
Aktiviteter
Artist’s Talk søndag 27. april
Brattås barneskole gudstjeneste 10.4, performance som preken

Posted in Uncategorized | Comments Off on Nøtterøy kirke 2014: Påskeinstallasjon

St. Olavs bokhandel 2013: Livets bønn

Oversikt_katalog_100
Livets bønn: kunstnerisk refleksjon over rosenkransen
St. Olav katolske bokhandel oktober 2013
Katalog

http://gallery.refsum.no/#!album-40

Posted in Uncategorized | Comments Off on St. Olavs bokhandel 2013: Livets bønn

Advent 2012: Festival for Drøbak og Frogn

Se siste side i festivalprogrammet.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Advent 2012: Festival for Drøbak og Frogn

Areopagos’ stevne 2012: JEG (我) – VI (我 们)

Grete Refsum var stevnekunstner på Areopagos’ sommerstevne 2012, 5. – 8. juli, Klækken (Ringerike, Norge). Stevnetema: Hva er da et menneske? (Salmenes bok kapittel 8, vers 5).

– Et menneske har evnen til å tenke og reflektere; forestille seg noe; ønske og håpe; ha intensjoner og planlegge; handle symbolsk og rituelt; be og kontemplere.
– Et menneske er spent mellom det å være seg selv alene med frihet og ansvar i eget liv, og det å være sammen i gruppe i fellesskap med andre (English).

Refsums bidrag var et interaktivt prosjekt der det ble laget bønnekuler av avispapir og bomullstråd, tittel: Jegvi, kinesisk: 我 (wo) 我 们 (women)

http://gallery.refsum.no/#35

Intensjoner for bønnekulene skrevet av deltagerne i prosjektet.

Ferdige bønnekuler i bruk ved stevneavslutning lørdag kveld og liturgisk i gudstjenesten i Norderhov kirke.

http://gallery.refsum.no/#36

Areopagos er en kristen stiftelse som arbeider for at kristen tro og praksis blir presentert troverdig for åndelig søkende mennesker i dag. De arbeider i Kina, Danmark og Norge.    

Posted in Uncategorized | Comments Off on Areopagos’ stevne 2012: JEG (我) – VI (我 们)