Lier prosti: St. HALLVARDS- og PILEGRIMSDAGER 2018

Gullhaug kirkeTeksttavler og I begynnelsen
søndag 13. mai, gudstjeneste med fokus på teksttavlene
tirsdag 15. mai, kulturkveld, artist’s talk kl. 19

Frogner kirke
: Oppdelt krusifiks
søndag 20. mai, (1. pinsedag) høymesse, dialogpreken
ved prost Ellen Martha Blaasvær og kunstner
mandag 21. mai, (2. pinsedag) vandring fra Frogner kirke til Tranby kirke

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.